Ny auktorisation ska trygga energieffektiviseringar

EEF har tagit fram en ny auktorisation för företag som säljer energieffektiviserande tjänster och produkter. Lotta Bångens, vd på EEF, berättar hur det gynnar beställare.

Branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen, EEF, auktoriserar företag som erbjuder tjänster och produkter för energieffektivisering. Sedan november finns möjlighet att anlita auktoriserade företag inom ”Teknisk förvaltning – energi”, det vill säga företag som erbjuder teknisk förvaltning där energitjänster ingår.

EEF har för avsikt att auktorisera alla tjänster inom energieffektivisering där beställare anser att det finns ett behov. Det finns redan en auktorisation för företag inom området ”Energikartläggning” och nästa område där EEF ska auktorisera företag blir ”Tryckluft”.

– Energieffektivisering är så brett och innehållsrikt att vi måste dela in auktorisationen i olika delområden, säger Lotta Bångens.

Tydligare och rättvisare
Lotta Bångens berättar att auktorisationen ska öka förtroendet för företag i branschen och bidra till att fler lyckade energieffektiviseringsprojekt genomförs.

– Vi ser att det ibland blir missförstånd mellan leverantörer och kunder. Då vill vi säkerställa att allt är uppe på bordet innan man går in i ett gemensamt projekt. Då vet alla vad som ingår, vad som inte ingår och vad som menas med olika ord.

En annan fördel med auktorisationen som Lotta Bångens tar upp är att det blir mer rättvist mellan leverantörerna om de uttrycker sig och räknar på samma sätt.

En problemlösare
Varför ska fastighetsbolag anlita auktoriserade leverantörer?

– Man sorterar ju ut de som är mer seriösa. Auktorisationen gör inte att man kan låta bli att skriva bra avtal, men det förenklar processen att hitta rätt leverantör. Mindre fastighetsägare, industrier eller bostadsrättsföreningar har inte lika mycket tid och är kanske inte lika kunniga som proffsupphandlare. Så för dem kan auktorisationen vara ännu viktigare, säger Lotta Bångens och tillägger;

– Blir det inte riktigt som man har tänkt sig kan man komma tillbaka till oss och då tittar vi på det och om vi ska ta upp det på något vis. Vi kan sätta oss med leverantören och kunden och se vad som gick fel och varför. Det är också en trygghet att ha någon att kunna gå tillbaka till om det händer något.

Kraven för auktorisation
Auktorisationen består av en uppförandekod som leverantörerna ska följa, en checklista för att säkerställa att leverantör och beställare har samma bild av arbetet som ska utföras och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget.

Kraven för att auktorisera företag finns i dokumenten som går att ladda ner på EEF:s hemsida.

– När det gäller beroendeställning så har vi tagit fram den här auktorisationen med beställare och de säger att det är viktigt att man är transparent. Det finns ju företag som har avtal med andra leverantörer och kopplingar på olika sätt, men det är bra att man är tydlig med det, säger Lotta Bångens.

Samarbete med beställare
En nämnd bestående av beställare och en jurist ska säkerställa kvaliteten i systemet. Nämnden går igenom och godkänner alla dokument och tittar på allt som görs inom varje nytt område.

Om företaget inte uppfyller kraven i auktorisationen kan det anmälas och företaget kan då få en varning eller förlora sin auktorisation.

– Det är vi som branschorganisation som har tagit fram auktorisationen. Men det har vi gjort i samarbete med beställare. Vi såg ju att eftersom det inte finns några lagkrav eller någon annan som kräver den här auktorisationen så måste vi ha beställarna med oss, säger Lotta Bångens.

Påverkas priset?
Blir de här tjänsterna dyrare i företagen som är auktoriserade?

– Nej, jag har frågat alla företag som blivit auktoriserade om det här kommer att påverka priset och ingen har svarat ja, säger Lotta Bångens.

Hon menar också att ju fler som använder auktoriserade företag, desto fler företag kommer att vilja bli auktoriserade.

– Vi vill gärna att beställare provar och ser hur det fungerar. Då gynnar man ju de företagen som går före och vill bli auktoriserade. Vore jättekul om någon i en upphandling ställde krav på vår nya auktorisation ”Teknisk förvaltning – energi”.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega