Partnertext från Fastighetsägarna Service

Lyckas med uthyrningen – 9 tips från lokaluthyraren


Har du en lokal som står tom? Med rätt förberedelser inför uthyrningen kan du lägga grunden för en långsiktig hyresgästrelation. Amanda Braun, lokaluthyrare på Fastighetsägarna Service, går igenom hur du lyckas med uthyrningen.

1. Analysera lokalens förutsättningar
Om du vill ha en hyresgästrelation som löper under flera år är det viktigt att du tar reda på vilka typer av verksamheter som passar lokalen och fastigheten. Lokalens storlek och läge är två faktorer att utgå från.

– Som hyresvärd är smart att fundera på vad för typ av hyresgäst som matchar lokalen, fastigheten, boende och lokalgrannar i området. Samtidigt bör man vara öppen för en mängd olika verksamheter då samhället ständigt förändras, vilket skapar nya behov och lönsamma branscher, säger Amanda och lägger till:

– Att utgå från det som inte kommer funka i lokalen kan ibland vara det enklaste i början av uthyrningsprocessen. Det som ofta begränsar verksamheter att hyra en lokal är de byggnadstekniska förutsättningarna i lokalen. Men även här går utvecklingen framåt och det som inte fungerade för fem år sedan kan man eventuellt hitta en lösning på idag.

2. Tänk på hyresgästmixen
En annan förberedelse som kan trygga goda, långvariga hyresgästrelationer är att tänka på kombinationen av hyresgäster, både i din fastighet och i närområdet. Amanda trycker på att det är klokt att sprida riskerna mellan olika verksamheter:

– Lägg inte alla ägg i samma korg. Som hyresvärd är det klokt att ha olika typer av hyresgäster och branscher, både gällande konkurrens och potentiella marknadssvackor. Under coronapandemin har många branscher tyvärr drabbats hårt, vilket har lett till förlorade hyresintäkter för fastighetsägare. Även när ett företag vill expandera och utöka sin lokalyta i fastigheten kan det vara bra att tänka igenom fördelarna och riskerna en extra gång.

3. Anpassa lokalen vid behov
Att fräscha upp en lokal genom att fixa skavanker kan göras vid behov innan en uthyrning, men det är inte alltid nödvändigt.

– Ofta vill hyresgästen sätta sin prägel på lokalen och eventuella uppfräschningar och anpassningar kan diskuteras i samråd med den potentiella hyresgästen. Vem som står för vad kan ni sedan komma överens om utifrån den hyresnivå som ska gälla för lokalen, säger Amanda.

4. Välj marknadsföringskanaler med omsorg
Att nå ut till spekulanterna är förstås avgörande när man ska hyra ut en lokal. Idag ligger det närmast till hands för de flesta att börja leta i de digitala kanalerna.

– De flesta som letar lokal går in och söker på Google, så välj dina marknadsföringskanaler med omsorg. Kommer hemsidorna inte högt upp i sökningen är chansen också mindre att spekulanterna hittar till er lokal. Tar ni hjälp av en erfaren uthyrare så vet hen oftast vilka kanaler som funkar bäst. Att komplettera med skyltar, foliering på fönster eller vepor som visar förbipasserande att lokalen är vakant skapar också nyfikenhet som i sin tur leder till förfrågningar från spekulanter, säger Amanda.

5. Se till att kontraktet är tydligt
Många tråkiga diskussioner kan undvikas om kontraktet tydligt visar till exempel vem som ska stå för drift och underhåll. Kom också ihåg att ange vad lokalen ska användas till, vilka öppettider som gäller ifall det är en butikslokal och vilket skick lokalen ska vara i när avtalet löpt ut.

– Utforma avtalet efter den spekulant som ska hyra lokalen. Ju tydligare desto bättre, och ett standardavtal kan gärna kompletteras med så kallade särskilda bestämmelser, såsom gränsdragningslistor och överenskommelse kring brandskydd. På så sätt undviker ni att oklarheter uppstår under den överenskomna hyresperioden.

6. Ha koll på marknadshyran
Det är A och O att ha koll på marknadshyran i området och att jämföra lokalens läge och skick med andra vakanser, menar Amanda:

– Att ligga på rätt hyresnivå från början kortar ner uthyrningsprocessen och hyresvärden får in en betalande hyresgäst snabbare. Seriösa spekulanter prutar inte på hyran innan en visning, så gör hemläxan och stå fast vid den hyresnivå som är tänkt. Det finns andra saker ni kan förhandla om än just hyresnivån, och det kan diskuteras när det blir skarpt läge.

Ytterligare 3 tips från Amanda, för en lyckad lokaluthyrning:

7. Anlita en lokaluthyrare med goda referenser.
8. Ha ett öppet sinne för flera typer av verksamheter.
9. Ge snabb återkoppling och ta snabba beslut.

Lediga lokaler hos Fastighetsägarna Service

Se lediga lokaler som Fastighetsägarna Service hyr ut här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega