Boendeinflytande lönar sig

En fastighetsägare kan vinna på att ge boende inflytande tidigt inför en ombyggnad. ICHB ger sju goda skäl att erbjuda ett boendeinflytande utöver vad lagen kräver.

Nedan finner du de sju skälen som sammanställts av Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB). Under listan finner du länkar till Boverkets text om boendeinflytande, vad lagen säger och hela artikeln med råden från ICHB.

Bättre underlag – bättre resultat
Dina hyresgäster vet hur det är att bo i området. De har ofta värdefulla kunskaper om hur bostadsområdet fungerar och i vilka avseenden det fungerar mindre bra. Detta kan ge ett värdefullt underlag för beslut om insatser i området.

Inflytande ökar ansvarskänslan
Inflytande kräver – och föder – delaktighet och engagemang och gör människor beredda att ta ett större ansvar.

Engagemang skapar gemenskap
Engagemang ger ökad gemenskap och därmed ofta ökad trygghet och trivsel och mer nöjda hyresgäster.

Jag syns alltså finns jag – respekt
Hyresgästerna känner sig sedda och lyssnade på, respekterade och högre värderade. Det främjar en positiv identifikation med bostadsområdet.

Smidigare process genom acceptans
Boendeinflytande kan bidra till en smidigare process genom större acceptans för förändringar, även när det gäller effekter på hyran.

Minskad skadegörelse
Skadegörelsen kan minska om åtgärderna är väl förankrade bland de boende och en del av dem har deltagit aktivt i planeringsprocessen. Inte minst de unga brukar påverkas positivt av att känna att någon bryr sig om vad de tycker och vad de önskar sig.

Minskat hyresbortfall
Boendeinflytande kan bidra till en ökad attraktivitet och status för bostadsområdet, vilket i sin tur ger lägre omflyttning, färre outhyrda lägenheter och minskat hyresbortfall.

Källa: ICHB

 

 

Bli den första att kommentera "Boendeinflytande lönar sig"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär