KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Newton

Så fick Martin drömjobbet som fastighetsförvaltare

YH-utbildningar ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Det visar en studie från Myndigheten för yrkeshögskolan. Inom samhällsbyggnad har hela 89 procent av arbetsgivarna anställt någon som gjort praktik hos dem.

Martin Ölmedal fick anställning genom sin praktik hos Wallfast.

Drömjobbet blev verklighet
– Tack vare de möjligheter som öppnades för mig med YH-utbildningen till fastighetsförvaltare lyckades jag med något som tidigare hade känts som en avlägsen dröm. I dag arbetar jag som miljöansvarig fastighetsförvaltare på Wallfast, där jag gjorde min sista Lia-period (där Lia står för lärande i arbetslivet – den handledda praktikform som gäller inom YH).

– Det var på många sätt ett stort steg för mig, att drygt 30 år gammal våga släppa taget och satsa på en nystart i livet. Det steget visade sig dock vara något av det absolut klokaste jag har gjort i mitt liv. På praktiken fick jag uppdraget att se över ett energiprojekt och mina kunskaper och engagemang för miljöförvaltning och hållbara fastigheter ledde till en anställning på företaget.

Studien bekräftar företagens vilja och nöjdhet
Myndigheten för yrkeshögskolan beskriver i en studie hur nöjda arbetslivet är med den kompetens som fås av yrkeshögskole-utbildningarna inom de fem stora utbildningsområdena:
Samhällsbyggnad med fastighets- och byggteknikutbildningar, Teknik och tillverkning, Data/IT, Ekonomi, administration och försäljning samt Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Studien visar att 94 procent av de arbetsgivare som rekryterat från yrkeshögskolan anser att de examinerades kompetens i hög grad motsvarar de behov som krävs.

– Yrkeshögskolans uppdrag är att kompetensförsörja arbetslivet. Därför är det glädjande att vi i år fått kvitto på att de studerande får jobb efter examen och att de som anställer personer med YH-examen också är nöjda med vad de får, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Nio av tio får jobb
Studien visar också att nio av tio får jobb efter en YH-utbildning och att arbetsgivarna inom samhällsbyggnad har anställt hela 89 procent av de som varit Lia-studerande hos dem.

Vissa uppger också att det berikat arbetsplatserna då studenterna kommit in med nya ögon och ny kompetens som de delat med sig av.

– Det blir en bra blandning när någon som studerar kommer in i företaget och träffar någon som kanske jobbat 20 år. ”Det blir ett gemensamt utbyte”, säger en av de arbetslivsrepresentanter som citerats i studien.

– Det sägs ju att få är de ögonblick i livet som är riktigt triumfatoriska men dagen jag fick min anställning är för mig ett sådant ögonblick. Till dig som är arbetsgivare som tvekar att ta emot en praktikant, eller du som fortfarande tvekar om YH-utbildning för ett jobb i fastighetsbranschen – ta chansen, den är du värd, säger Martin.

 

Detta är Martin Ölmedal, miljöansvarig fastighetsförvaltare, Wallfast:
Vad är roligast med ditt jobb?
– Att hjälpa kunderna till hållbar boendemiljö och trivsel är bland det roligaste jag vet. Att få positiv uppmärksamhet från våra hyresgäster för det vi försöker göra på hållbarhetsområdet och leda arbetet med hållbarhetsfrågorna har varit oerhört lärorikt. Jag är stolt över det vi uppnår tillsammans. Vi har dessutom väldigt roligt på jobbet kollegor emellan och en skön kultur på företaget.
Kontakt: Martin.Olmedal@wallfast.com

 

Tre korta fakta om YH-utbildning

  1. Nio av tio får jobb efter en yrkeshögskoleutbildning (93 %)
  2. Nio av tio arbetsgivare anser att YH-utbildningar ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar (94 %)
  3. Inom samhällsbyggnad har hela 89 % av arbetsgivarna anställt någon som varit Lia-studerande hos dem

 

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan: 
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.
Utöver detta ansvarar myndigheten även för konst och kulturutbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.
Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega