Två nya chefer på Lundbergs

Fastighets AB L E Lundberg tillsätter två nya tjänster.

Lisa Lundh har anställts som marknads- och kommunikationschef. Lisa är 42 år, civilekonom och arbetar i dag som marknads- och försäljningschef på IFK Norrköping. Dessförinnan arbetade Lisa på liknande tjänster inom bland annat Ottobock och marknadsbolaget Fjärde storstadsregionen.

Johan Sandborgh blir hållbarhetschef. Johan är 38 år, jur. kand och arbetar i dag inom Lundbergs som regionchef för Region Stockholm. Han behåller den tjänsten och tillträder även tjänsten som hållbarhetschef.

– Det känns bra att vi nu delar på ansvaret för kommunikation och hållbarhet, säger Louise Lindh, vd Fastighets AB L E Lundberg. Hållbarhetsarbetet är en väldigt viktig del av bolagets utveckling och till stor del integrerad i vår ordinarie verksamhet. Det är då naturligt att en regionchef har det ansvaret. Därmed blir också fokuseringen på marknad och kommunikation tydligare.

Lisa tillträder sin befattning senast den 17 september och Johan tillträder sin befattning den 13 augusti.