Fastighetsnära insamling ger resultat

Mängden insamlade förpackningar och returpapper är betydligt större i kommuner med fastighetsnära insamling.

Det framgår av Avfall Sveriges statistik över hushållsavfallet i Sverige på läns- och kommunnivå 2017.

Den årliga rapporten Hushållsavfall i siffror visar avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen och länet.

Ladda ner rapporten Hushållsavfall i siffror