Ny modell för fastighetsbolag att ta balanserade beslut

Peter Ekman, professor i företagsekonomi med inriktning industriell marknadsföring på Mälardalens universitet. Michael Eskils, hållbarhetschef, AMF Fastigheter. I mitten syns modellen med olika steg och två spår.

Att gå från idé till beslut kan vara tufft för ett fastighetsbolag. Hur ska man bäst testa idéer och få bra beslutsunderlag? Forskare på Mälardalens universitet har kommit fram till modellen ”Balanserad managementfilosofi för hållbara fastigheter”.

– Vi vill hjälpa fastighetsbolagen att bli säkrare i sina val av innovationer. Grundfrågan var hur fastighetsbolag snabbare och bättre kan få in hållbara innovationer i fastighetsbranschen och samtidigt öka engagemanget hos hyresgästerna utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, säger Peter Ekman, professor i företagsekonomi med inriktning industriell marknadsföring på Mälardalens universitet (MDU).

Ekman har varit projektledare för ett forskningsprojekt som tagits fram i samarbete med fastighetsbolag och Fastighetsägarna Stockholm.

Banbrytande innovationer – svårbedömda
Peter Ekman säger att behovet av ett strukturerat idéarbete är stort eftersom ingen kan förutse vad som kommer att bli standard om 10–20 år. Banbrytande innovationer är svåra att beskriva utifrån ’business case’ som styrelsen kan ta beslut om.

– I vår modell kan man väga in beslut av innovativa lösningar på samma sätt som traditionella investeringsbeslut. Detta krävs då hållbarhetsarbetet inte längre är valbart. Dagens klimatutmaningar kommer att kräva radikala förändringar för branschen att nå klimatneutralitet och samtidigt uppehålla ekonomisk och social trygghet, säger Peter Ekman.

En modell med två spår
Resultatet av forskningen är en strukturerad modell med två olika spår: Spår 1 ”testar investeringsunderlaget” för ett hållbarhetsarbete med befintlig teknik och/eller tjänster och en existerande marknad. Spår 2 utvärderar idéer med begränsad befintlig kunskap och ännu ej befintlig marknad.

Varje spår har olika steg där spår 1 är traditionellt företagsekonomiskt beslutsfattande med fokus på mål, förväntad avkastning, befintlig kunskap och riskhantering i ambitionen att förutse framtiden. Spår 2 har ett entreprenöriellt angreppssätt som utforskar tillgängliga medel och resurser genom potentiella samarbeten, samt vilka möjligheter som finns för att forma framtiden.

Klimatportalen
AMF Fastigheter har varit med i forskningsprojektet och deras hållbarhetschef Michael Eskils
testade att använda modellen på AMF Fastigheters webbaserade verktyg klimatportalen
där hyresgäster kan följa sin energianvändning och klimatpåverkan.

– Det är allt vanligare att våra hyresgäster efterfrågar hållbarhetsdata. Via Klimatportalen kan vi på ett enkelt sätt förmedla det. Vilket underlättar vår administration och är en service till våra hyresgäster, säger han.

Mjuka och hårda värden
Michael Eskils beskriver modellen som en ”iterativ modell i flera steg för att analysera och utvärdera hållbarhetsinvesteringar utifrån både hårda och mjuka värden.” Klimatportalen testades bland annat genom stegen: portalens effekt – på kort och lång sikt, värden – finansiella och andra, organisering och institutionella aspekter, förtroende och engagemang samt möjligt utfall. Resultatet av analysen stödde att Klimatportalen var något att satsa på.

– Kortsiktigt har Klimatportalen haft en relativt liten påverkan på ekonomin men desto större på det miljömässiga och sociala, eftersom vi har utvecklat den i samarbete med våra hyresgäster som använder verktyget, säger Michael Eskils.

Fastighetsbolag i framkant
Fokus för modellen är fastighetsbolag som vill ta så kallat ”Stewardship”, alltså bolag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete med målsättningen att vara ledande och att skapa ett bättre samhälle. Peter Ekman menar att även bolag med mindre resurser kan ha nytta av modellen, framför allt för att skapa nya samarbeten.

– Att kunna ligga i framkant är en universell problematik: det gäller att vara effektiv i nuet, och ta höjd för morgondagen. Med modellen kan man se att investeringar som inte har full bärighet i dag utifrån hårda värden, kan ha en stor potential i framtiden baserat på mjuka värden, säger han.


Text: Mari-Louise Paulson
redaktionen@forvaltarforum.se

Projekt: Balanserad managementfilosofi för hållbara fastigheter

Deltagare: Från MDU: Peter Ekman, professor industriell marknadsföring, Jimmie Röndell, docent i företagsekonomi, Elena Anastasiadou, doktorand, Magnus Berglind, doktorand, Cecilia Erixon, Dr i industriell ekonomi och organisation, Peter Dahlin, docent i företagsekonomi, Matthias Holmstedt, Dr i företagsekonomi. Partners från Linköpings universitet och University of Richmond (VA).

Doktorandernas forskning: Elena Anastasiadou forskar kring hyresgästerna engagemang för fastighetsrelaterade hållbarhetsfrågor och hur fastighetsägare kan öka detta engagemang.
Magnus Berglind forskar kring fastighetsbranschens arbete med att reducerad miljöpåverkan och grön finansiering. Avhandlingarna planeras vara färdiga under 2024.

Utförare: Mälardalens universitet, MDU, 2018-2022.

Finansiärer och stödjande organisationer: Energimyndigheten, AMF Fastigheter AB, Atrium Ljungberg AB, Fabege AB, Fastighetsägarna Stockholm, Hemsö Fastighet AB, Humlegården Fastigheter AB, IQ Samhällsbyggnad/E2B2, Kungsleden Fastighets AB, Wallenstam AB och Vasakronan.

Materialet kommer att finnas tillgängligt under våren 2023 via E2B2s och Fastighetsägarna Stockholms hemsida.

Källa: MDH

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega