Snart enbart e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Lagen påverkar över 200 000 företag som måste börja skicka e-fakturor till sina offentliga kunder.

Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar att alla offentliga organisationer och leverantörer börjar förbereda sig för att klara de nya lagkraven.

Kravet på att skicka e-faktura gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, enligt lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen påverkar dock inte befintliga avtal.

E-fakturorna måste även följa en ny europeisk standard som etableras i Sverige under 2018. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.