Ny studie om hållbar förnyelse i förorten

– Sätt ramar och definiera mål med affärsmodelltänk
– Strukturera processen och sätt upp delmål
– Sätt upp regler för samarbete och kommunikation

Rekommendationerna kommer från forskare vid Chalmers/RISE som följt Familjebostäders planering av en renovering i miljonprogramsområdet Siriusgatan i Bergsjön.

Utifrån studien ger forskarna vid en CMB en bygglunch den 20 februari i Göteborg ett antal rekommendationer som kan stödja bostadsföretag och andra aktörer vid renovering och omvandling av liknande bostadsområden.

Läs mer och anmäl dig till CMB bygglunch