Tusentals miljarder skäl till att säkra kompetensförsörjningen


Sveriges fastighetsbestånd har värden för många tusen miljarder. Det byggs nytt men det mesta av vårt bestånd står redan där. Trots det finns få utbildningar som handlar om att ta hand om det. Swecos Fredrik Olsson vill se ökat fokus på frågan.

Det är ingen ny kunskap i sig. Att vårda, renovera och bygga om befintliga hus är något som gjorts i alla tider. Det är dock, med några få undantag, förvånansvärt få utbildningar som lägger någon större vikt inom området och framförallt inte på helhetssynen på renoverings- och ombyggnadsprojekt som bjuder på andra utmaningar än nyproduktion. Både hårda och mjuka utmaningar.

Med tanke på vilka utmaningar som finns så borde det vara annorlunda när man förbereder nästa generation i skolan.

Långt ifrån målen
Enligt uppskattningar från EU-kommissionen kommer upp till 35 miljoner byggnader i Europa att behöva renoveras före 2050 för att uppnå EU:s energieffektivitetsmål och klimatmål.

I Sverige så har våra svenska allmännyttiga bostadsföretag (Riksrevisionen 2020) en underhållsskuld, det vill säga vid tidpunkten för undersökningen ett eftersatt underhåll, som uppgår till hisnande 386 miljarder.

Är det ens möjligt att ”beta av” underhållsskulden eller nå målen att energieffektivisera på nationell eller internationell nivå? Det största hindret kanske inte är en resurs- och kompetensfråga utan en finansieringsfråga?

Oavsett vilket så finns det behov av att alla aktörer säkerställer kompetensen för framtiden.

Kompetensförsörjningsbehov
Många aktörer i branschen, inte minst inom konsultverksamheten, ser en möjlighet att utveckla och tillföra kompetenser och resurser och därmed värde inom området. Att sammanfoga dagens kunskap om till exempel hållbarhet, återbruk och digitalisering med den befintliga bebyggelsen.

Det finns ett egenvärde i att konsulterna utvecklar kompetenser hos sig. Men räcker det? Jag tror inte det. Behoven är enorma och en grundläggande kunskap hjälper oss att kanske se nya värden än vad vi gjort tidigare när tekniken utvecklas inom olika områden.

Flera värden att vårda
Förutom kunskapen att ta hand om och utveckla byggnaderna så finns det en dimension till som är väl värd att vårda. Återbruk är en viktig del i branschens omställning till att bli cirkulär. En bred kompetens om befintlig bebyggelse ger oss också bättre förutsättningar att se den befintliga bebyggelsen som den fina materialbank den är.

Konjunkturberoende
Kompetensförsörjning och resurser är väldigt konjunkturberoende och svår för branschen som helhet. De olika cyklerna i konjunkturen gör att branschen har ett återkommande tapp, både inom branschen till andra områden, men också till andra branscher. Då är det extra viktigt att kommande generation som utbildas har en grundkompetens inom området som är hög.

Vems ansvar är det?
Att addera en högre grundläggande kunskap och förståelse för den färdiga bebyggelsen på våra universitet och yrkesskolor borde vara intressant för branschens alla aktörer. Det borde också vara intressant för samhället i stort.

Vad tycker du?

Fredrik Olsson
Affärsstrateg och projektledare på Sweco och har 25 års erfarenhet av fastighetsutveckling, ombyggnad och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega