Bristande konkurrens i byggsektorn

Konkurrensen i Sverige fungerar bra, men det finns brister. Dit hör framför allt byggsektorn och bankmarknaden.

Det framgår av rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” som Konkurrensverket i dag överlämnar till regeringen.

För att främja konkurrensen inom byggsektorn bör kommunerna kräva att tilldelad mark bebyggs inom rimlig tid, skriver Konkurrensverket.

Här hittar du hela rapporten