Fem tips för bättre kontor

Antalet svenskar som arbetar i öppna kontorslandskap ökar hela tiden. Men hur kan man skapa ett bra arbetsklimat på sådana arbetsplatser. Här kommer fem tips från stressforskaren Aram Seddigh som intervjuades i tidningen Må Bra:

  1. Dämpa ljudet. Lägg mattor i gångar och använd bra ljudabsorbenter. Placera inte ljudkänsliga medarbetare i hörn som inte är akustikplanerade. Där studsar ljudet och miljön blir stökig.
  2. Fixa bra belysning, ventilation och temperatur. Detta är viktigt för personalen. Hjälp dem som behöver avskilja sig visuellt.
  3. Ha bra tillgång på mötesrum och tysta rum. Se till att dessa fungerar. Brist på inredning gör till exempel att tysta rum ofta ekar. Om medarbetare inte använder dessa rum, utvärdera varför och åtgärda problemet. Det är viktigt för kontorets funktionalitet och produktivitet.
  4. Involvera medarbetarna i framtagandet av förhållningsregler och uppdatera dessa då och då. Det håller reglerna vid liv. Utvärdera dem när det kommer nya medarbetare. Se till att få fram allas åsikter.
  5. Tänk igenom placeringen. Placera de med störst behov av lugn i den lugnaste delen av kontoret.

Läs mer på sajten Må bra