EHB samlar synpunkter inför ombyggnad

Enköpings Hyresbostäder skickar ut enkät till hyresgästerna i Romberga.

Enköpings Hyresbostäder (EHB) går ut med en undersökning inför kommande ombyggnader för att ta reda på vad hyresgästerna tycker om sitt boende samt tankar och förslag inför en renovering. Resultatet från undersökningen tar de sedan med sig i planeringen av projektet.

För att få en bild av vad hyresgästerna i Romberga tycker om sitt boende i dagsläget har Enköpings Hyresbostäder nu valt att skicka ut en enkät till alla hyresgäster i bostadsområdet.

Resultatet kommer att användas till grund inför kommande ombyggnationer. Företaget vill bland annat få reda på vilka förändringar hyresgästerna vill ha, vad de kan tänka sig att betala för och vad de inte är villiga att betala för.

Eva Ramström, ombyggnadssamordnare på Enköpings Hyresbostäder berättar hur de tänker och arbetar kring detta.

Enkäten får styra
– Vi vill ha med hyresgästerna redan från början av processen. Vi hade ett informationsmöte för alla boende i området, ungefär 700 lägenheter, och ett hundratal kom. Vi började med att fråga vilka som ville vara med i en referensgrupp. De som anmälde sig var dels hyresgäster, dels personer från hyresgästföreningen och anställda från vår organisation, säger Eva Ramström och tillägger;

– Vi har träffats ett antal gånger och pratat om hur vi ska jobba vidare. Vad som ska göras och hur det ska göras är inte fastställt än utan beror på vad det finns för behov och vad hyresgästerna svarar i enkäten.

Hög svarsfrekvens
En vecka innan enkäten går ut skickar Enköpings Hyresbostäder information till sina hyresgäster om att de kommer att få svara på en enkät om sitt boende.

– Vi vill marknadsföra enkäten lite innan vi skickar ut den. Vi vill ha så hög svarsfrekvens som möjligt och vi vill få hyresgästerna att förstå att det är viktigt att de svarar på enkäten, säger Eva Ramström.

Enköpings Hyresbostäder har dessutom valt att själva dela ut enkäten som ytterligare ett sätt att nå fram till hyresgästerna.

Tolkar hjälper till
– Det är också ett sätt att visa hur viktigt det är för oss att få in hyresgästernas åsikter, säger Eva Ramström.

Romberga är ett område där en stor andel av hyresgästerna har utländsk bakgrund, därför har EHB även ordnat tolkar som sitter på ett områdeskontor en eftermiddag i veckan under tre veckors tid.

– De hjälper till att översätta enkäten så att hyresgästerna inte känner något hinder på grund av språket. Där finns även hjälp med att fylla i enkäten för den som har problem att läsa eller skriva. Detta är ytterligare ett sätt att nå ut till så många som möjligt. Förinformationen som går ut är skriven på svenska, somaliska och arabiska, vilket är de största språken i området. Där informerar vi om att det kommer finnas tillgång till tolkar och övrig hjälp med enkäten, fortsätter Eva Ramström.

Utvärdering och planering
Resultatet från hyresgästundersökningen utvärderas sedan tillsammans med en fastighetsinventering. Detta utförs av entreprenören i projektet tillsammans med Enköpings Hyresbostäder för att ta fram en planering över hela området.

– Vi kombinerar de delarna och tar fram en gemensam plan på hur vi ska gå framåt, vad som ska göras, när och hur. Fördelarna med att genomföra undersökningen är att verkligen få fram vad hyresgästerna tycker och vad som är viktigt för dem, säger Eva Ramström och fortsätter;

– Vi, som fastighetsägare, har ju andra infallsvinklar jämfört med de som faktiskt bor i området. Det är hyresgästernas hem och de har andra uppfattningar och vi vill väva ihop det med våra åtgärdsplaner så de känner att de är delaktiga i processen, säger Eva Ramström.

Fler undersökningar
Enköpings Hyresbostäder planerar att efter och under ombyggnaden genomföra en ny undersökning.

– Vi vill ju veta vad hyresgästerna tycker om renoveringarna och arbetet som gjorts. Enkäten som vi skickar ut nu blir som en grund inför nästa enkät för att se om vi tänkt och gjort rätt, avslutar Eva Ramström.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega