Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Räkna på återbruk och rädda världen en sak i taget

I våras lyssnade jag på en dragning om plattformen Centrum för cirkulärt byggande och CCBuild som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram för beräkning av koldioxidekvivalenter samt kostnadsbesparing i byggmaterial, fast inredning och annat.

Som hållbarhetschef på ett fastighetsbolag är detta verktyg högintressant. Tillsammans med vår studentmedarbetare Lukas Rehn testade vi plattformen och här beskriver vi resultatet av Lukas utmärkta arbete.

Vi hoppas kunna inspirera fler till att börja, eller utveckla, sitt återbruksarbete. Detta är en lathund om hur Lukas lade upp arbetet och vad vi på Uppsala kommuns industrihus, Ihus, kom fram till.

Flera viktiga parametrar
I CCBuild finns det en del viktiga parametrar som produktnamn, produkttyp, placering i byggnaden, antal, tillverkare, estetiska och funktionella skador och måttdimensioner. Lukas gjorde ett exceldokument med dessa och kompletterade med att lägga till spalter för bildindex och ritningsindex. Detta för att i ritningarna över lokalerna veta var objekten kan hittas och med bilder visa hur de ser ut.

Lukas hade med sig en tumstock, en dator med exceldokument, ritningar och en kamera. Det blev rätt många bilder. För att hålla ordning på vilka bilder som hörde till vilka objekt fick alla objekt bildindex. Ritningsindex användes för att veta var i byggnaden ett visst objekt låg. Lukas hade med sig utskrivna planlösningar över alla lokaler, och skrev ut ritningsindex på rätt plats för varje objektet.

Produktkategorier
CCBuild ger data över produktmängd, klimatbesparingspotential och ekonomiskt värde för de objekt som matas in i programmet, men det är bara de objekt som kan klassificeras enligt CCBuilds olika produktkategorier som kan undersökas.

Ungefär 35 procent av den totala mängden inventerade objekt syns därför inte i statistiken nedan. Resultaten av inventeringen sammanfattas så här:

  • Total produktmängd i våra byggnader uppskattas till cirka 15 ton.
  • Klimatbesparingen jämfört med nyinköp uppskattas till cirka 15 ton koldioxidekvivalenter.
  • Det inbyggda ekonomiska värdet uppskattas till cirka 640 000 kronor.

Det mesta går att återbruka
Lukas såg att många objekt som exempelvis köksutrustning, radiatorer och diverse andra objekt inte kunde uppskattas i programmet.

Min personliga erfarenhet av att driva secondhandbutik och ha arbetat med återbruksprojekt tidigare säger mig att det mesta som Lukas inventerat går att återbruka.

Antingen inom ens eget fastighetsbestånd, via försäljning eller bortskänkning. De flesta mottagare har dessutom inga problem med att hämta och demontera sakerna själva. Det handlar dock om att hitta efterfrågan som oftast finns och det gör man rätt enkelt på sociala medier eller olika försäljningssidor som Blocket.

Potentiell besparing
Den potentiella besparingen av utsläpp och kronor vid återbruk enligt CCbuild är ganska försiktigt beräknade, men kan antas vara högre om man haft fullständiga siffror kring energiåtgång från produktionen, transport, spill i tillverkning, avfallshantering och så vidare.

Vi kan ana hur enorm påverkan, både resursmässigt och utsläppsmässigt, egentligen borde vara om det fanns fullständiga livscykelanalyser för alla produkter.

Kostnadsbesparingar
När det kommer till kostnadsbesparingar så är min erfarenhet att takarmaturer som säljs begagnat går för 200 kronor, att kök/pentryn inte sällan går för 10 000–25 000 kronor.

Allt beroende på ålder, skick och kvalitet såklart, men visar att det ekonomiska värdet av produkterna skulle kunna skjuta i höjden om man hittar rätt köpare.

Robin Rushdi Al-Salehi
Lukas Rehn

Robin Rushdi Al-sálehi är hållbarhetschef på Uppsala kommuns industrihus, Ihus och brinner för hållbarhetsfrågor. Han har vunnit en rad priser och utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat utsågs han till Årets Clarence Moberg-pristagare av Samhällsbyggarna 2017.

Här kan du se en sammanställning av vår inventering och samtidigt kanske hitta något som du behöver till din lokal, byggnad eller fastighet (klicka här).

Här hittar du CCbuilds egen marknadsplats där andra testanvändare har lagt upp sina saker för återbruk)

Tabell: Statistik för de individuella fastigheterna.Läs mer om Centrum för cirkulärt byggande här

Bli den första att kommentera "Räkna på återbruk och rädda världen en sak i taget"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega