Stockholms kommun krävs på upphandlingsböter

Stockholms kommun har, enligt Konkurrensverket, brutit mot upphandlingsreglerna när kommunen köpt konsulttjänster utan att annonsera upphandlingen.

Konkurrensverket går nu till domstol med kravet att kommunen döms att betala 150 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

De aktuella avtalen innebär att väsentliga förändringar har skett från de ursprungliga ramavtalen. Förändringarna har bestått i att kommunen dels har avropat byggledartjänster för rent administrativa arbetsuppgifter, dels betalat ut en mer än dubbelt så hög timersättning än vad som framgick av ramavtalsvillkoren.

Kommunen har också frångått de i ramavtalen fastställda avropsförfarandena.

Enligt upphandlingsreglerna är förändringarna av sådant slag att en ny upphandling skulle ha annonserats. Upphandlingen är därför, enligt Konkurrensverket, en otillåten direktupphandling.

Läs mer i Konkurrensverkets pressmeddelande

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär