Väsbyhem bildar bosocial enhet

Mathias Ståhl, Saija Jonsson och Peyman Rezapour kommer att ingå i Väsbyhems nya bostadssociala grupp.

Väsbyhem i Upplands Väsby tar ännu ett steg för att utveckla och öka engagemanget i sina bostadsområden.

Bolagets nya bosociala grupp kommer att bestå av fyra personer; utredare, trygghetssamordnare, bosocial samordnare och en bosocial chef.

Den bosociala enheten ska fokusera på sociala frågor och ha som uppdrag att bidra till att skapa trivsel och utveckla attraktiva bostadsområden med fokus på social hållbarhet.

Gruppens uppgifter
Arbetet kommer bland annat att innefatta boinflytandefrågor för hyresgästerna, integration och mångfald, medverka till att barn och ungdomar får meningsfull fritidssysselsättning, erbjuda äldre hyresgäster mötesplatser samt stärka kontakter med andra aktörer i kommunen.

Även förebyggande insatser i sociala och juridiska frågor som vräkningsförebyggande, störningar och olovliga andrahandsuthyrningar kommer att vara en del av gruppens arbete.

Förebygger vräkningar
Väsbyhem har sedan flera år jobbat aktivt med vräkningsförebyggande arbete där bolaget genom ett samarbete med kommunen och tidiga ingripanden lyckats hålla ner antalet vräkningar till mycket låga nivåer.

Bolaget har även under det senaste året förstärkt sin förvaltning med en utredare för att förhindra och utreda olovlig andrahandsuthyrning. Arbetet har gett ett gott resultat med ett 40-tal lediga lägenheter som gått till Väsbyhems bostadskö.

– Vårt fokus kommer att ligga på att tillsammans med våra hyresgäster ta fram konkreta åtgärder för att skapa trivsel, engagemang och attraktiva bostadsområden. Det är viktigt att man som boende hos oss trivs och vill bo kvar, säger Peyman Rezapour, bosocial chef.

Kontakt

Joakim Bysell
Förvaltningschef
08-590 980 00

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär