Poseidon 8-punktlista för att motverka utsatta områden

Sedan 2020 har Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag ett tydligt uppdrag att arbeta för att ingen göteborgare ska behöva bo i ett särskilt utsatt område. Poseidon berättar nu i rapporten ”Vi gör det tillsammans” om sitt arbete.

Sedan drygt två år tillbaka arbetar Poseidon för att öka tryggheten, närvaron, samverkan och framtidstron i sina fem utvecklingsområden; Backa, Biskopsgården, Frölunda Torg, Hjällbo och Lövgärdet. Nu sammanfattar de sina andra verksamhetsår med superförvaltning och stadsutveckling i rapporten ”Vi gör det här tillsammans”.

– Det här uppdraget är den kanske enskilt största satsningen vi någonsin gjort som bolag. Med oss har vi en tydlig och koncerngemensam strategi för hur vi ska arbeta och goda exempel att dra lärdomar av, men för att lyckas måste vi våga testa nya vägar och inte minst systematisk samverkan med många andra. Jag är stolt över att vi under 2022 börjar se tydliga resultat av våra insatser, flera av våra hyresgäster upplever att deras områden blivit en tryggare och mer attraktiv plats att bo på, säger Lena Molund Tunborn, VD på Poseidon.

Som bostadsbolag arbetar Poseidon för att nå målet, men för att nå hela vägen och skapa en varaktig förändring behöver de samverka med många fler – boende, föreningsliv, offentliga aktörer och andra fastighetsägare skriver de i ett pressmeddelande.

De har valt att kalla sin årsrapport för ”Vi gör det här tillsammans”. Här delar de med sig av insikter och konkreta exempel på hur de som bostadsbolag tillsammans med andra arbetar för att nå målet om en stad utan utsatta områden.

I rapporten finns 8 punkter som är Poseidons strategi för att nå sitt mål

  • Trygghetssäkrade fastigheter
  • Lokal närvaro sju dagar per vecka
  • Trygghetsdialoger
  • Trygghetsvärdar
  • Nolltolerans mot kriminell verksamhet
  • Riktiga hyresförhållanden i alla lägenheter
  • 24-timmars åtgärd av skadegörelse och klotter
  • Sophantering utan nedskräpning

Källa: Bostads AB Poseidon

Läs rapporten

Ta del av rapporten här: Årsrapport 2022 – Vi gör det här tillsammans.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega