Newsec växer inom hotell och industri

Newsec köper Campido och breddar sina affärsområden med teknisk service och drift för hotell, buss- och färjedepåer.

Jesper Kronstrand på Newsec leder den sammanslagna verksamheten.

– Nu bygger vi ett större bolag. Vi tycker att den här serviceintensiva branschen är något att spinna vidare på, säger chefen för Newsecs svenska verksamhet inom teknisk service och drift, Jesper Kronstrand, som kommer att leda den sammanslagna verksamheten.

De båda bolagen har kommit överens om att slå samman verksamheterna inom teknisk service och drift. Campido kommer därmed att byta namn och varumärke.

Den sammanslagna verksamheten kommer att ha cirka 130 medarbetare, omsätta drygt 150 miljoner kronor.

Förstärkt segment
Jesper Kronstrand berättar att Newsec tidigare har jobbat med hotellkedjan Nordic Light, men att sammanslagningen med Campido förstärker segmentet hotell.

– Vi ser ju att sättet att driva hotell är ganska likt sättet att driva köpcentrum, vilket Newsec och Campido är väldigt stora på. Campido förvaltar bland annat SKHLM och vi förvaltar Mall of Scandinavia och en del andra centrum, till exempel Nacka Forum, Solna Centrum, Tyresö Centrum, Lindhagenhuset och Barkaby i Stockholmsregionen samt Kvarteret Caroli i Malmö.

Newsec får också ett nytt segment med teknisk service och drift av bussdepåer och färjetrafik i Stockholmsområdet.

Newsec breddar dessutom inom projektledning där Campido bland annat projektleder ombyggnationen av Strand Hotel i Stockholm.

Säkrar kompetens
Förvärvet av Campido innebär fördelar för Newsec när det gäller kompetensförsörjningen.

– Newsec gjorde ett tilläggsförvärv av Sefab-gruppen i höstas. Sedan dess har vi känt att vi varit lite underdimensionerade. Nu gör vi ett nytt tilläggsförvärv här i Stockholm, så att vi når en kritisk massa och då kan vi bygga de här stödfunktionerna. Vi förstärker bland annat med en person på heltid på HR och en finanschef från Campido. Utöver det har vi rekryterat en ny säljchef och en person från Campido som satsar på kvalitet och miljö.

Jesper Kronstrand menar att förvärvet av Campido ger Newsec bättre förutsättningar att jobba med ständigt förbättrad service och mer effektiv processtyrning.

– Vi har en ambition att ta ytterligare marknadsandelar och med sammanslagningen med Campido rör vi oss i rätt riktning, säger han.

Förvärv och organisk tillväxt
Blir det ännu fler förvärv för Newsec den närmaste framtiden?

– Nej, vi har inga fler förvärv på gång, inte inom Newsec Technical Services i alla fall.

Är sammanslagningen med Campido ett tecken på att det är svårt att växa organiskt för förvaltningsbolag?

– Vi vill göra både och. Organisk tillväxt tar ju lite längre tid så klart och ibland så hittar man företag som man tycker är intressanta. Campido är ett sånt bolag med en liknande kultur och värderingar som Newsec. Vi har ju en väldigt tydlig värdegrund och det tycker vi att vi har hittat hos Campido också. Sen är det också en fördel att Campido finns i Stockholm.

Nya marknader
Campidos grundare Fredric Landell konstaterar att Campido har en bra position i Stockholmsregionen, men att bolaget nu får lättare att växa och bli större i resten av landet.

– Newsec har ett starkt varumärke och kommer att kunna hjälpa oss att ta klivet ut på nya marknader. I och med sammanslagningen står vi gemensamt ännu starkare, redo att möta de utmaningar som vi ställs inför. Inte minst inom kompetensförsörjning som är en av branschens största utmaningar”, säger Fredric Landell.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se