Hur stoppar vi slöseriet vid renoveringar?

– Det handlar mycket om logistik, säger Per Håkansson på Kompanjonen som är ett av bolagen i projektet.

Tonvis av högkvalitativt byggmaterial slängs varje år vid renoveringar av kommersiella lokaler. Nu startar ett projekt för att öka återanvändningen.

IVL Svenska Miljöinstitutet ska i samarbete med bland andra Fabege och Vasakronan ta fram strategier för att ta tillvara mer byggmaterial vid renoveringar av kommersiella fastigheter. Vinnova bidrar med 5,6 miljoner till projektet som ska ta två och ett halvt år.

Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL.

– Vi vill utveckla möjligheterna till cirkulära produktflöden i byggprocessen i industriell skala, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL.

Miljoner ton
Det finns stor potential för att ta tillvara mer återvunnet material vid hyresanpassningar av kommersiella fastigheter.

I dag kommer och går kontorshyresgäster ofta väldigt fort och många företag vill sätta sin egen prägel på lokalerna, vilket kan innebära att nytt material slängs redan efter ett par år trots väldigt god kvalitet.

– Det finns inga hårda siffror på hur mycket material som går till spillo. Men vi vet att det görs hundratals lokalanpassningar per år i Sverige. Bygg- och anläggningssektorn är en av Sveriges största avfallsproducenter med cirka 8 miljoner ton avfall varje år. Genom att ta tillvara högkvalitativt material innan det når avfallsskedet kan vi bidra till att minska avfallsmängderna och minska klimatbelastningen, säger Carina Loh Lindholm.

Vasakronan och Fabege testar
2015 gjorde IVL tillsammans med tre parter en pilotstudie om cirkulära flöden i byggprocessen inom Vinnovas satsning ”utmaningsdriven innovation”.

Nu har IVL fått ytterligare anslag till en fördjupande studie där de tittar närmare på affärsmöjligheter, metod- och teknikutveckling.

Metoderna kommer att testas och utvärderas i rivnings- och ombyggnadslokaler ägda av Vasakronan och Fabege.

Efterfrågat material
Eftersom det sker fler renoveringar än nybyggnationer i branschen ligger fokus på renoveringar.

Projektet kommer lyfta fram återanvänt material som det visat sig finnas en efterfrågan på och som är enkla att demontera och remontera, som dörrpartier, galler och smidesdetaljer, innerväggar och innertak, belysning, VVS och beslag.

Målet är att ta fram innovativa tjänster, arbetssätt och en digital samverkansplattform som stödjer cirkulära flöden av byggprodukter.

Kräver planering
En viktig faktor kommer vara att utveckla samverkansprocesser som innebär att byggmaterial med hög kvalitet tas tillvara vid ombyggnationer – även om det inte ska användas i den aktuella lokalen.

– Vi ser ett stort behov av att inventera tidigt i en lokalanpassningsprocess, så man kan värdera den fasta inredningen och planera för vad som ska behållas eller inte och vad som kan säljas vidare, säger Carina Loh Lindholm.

Nya arbetsmetoder
Även arbetsmetoder kopplade till demontering, frakt och lagerhållning ska tas fram.

Ett IT-stöd ska utvecklas för att stötta i inventeringen och värderingen av materialen.

– Vi kommer även utarbeta en oberoende marknadsplattform där köparen kan se vilka produkter som finns och kommer att finnas tillgängliga hos olika leverantörer, säger Carina Loh Lindholm.

En av de parter som är med i projektet är bolaget Kompanjonen som sedan sju år jobbar med att sälja vidare återbrukat byggmaterial, bland annat via internet.

– Flera saker behövs för att vi ska kunna göra detta i större skala, men det handlar mycket om logistik. Hur får vi saker från A till B? Där ingår lagerhållning och möjligheter för rekonditionering. IT-verktyget som finns med i projektet är också väldigt viktigt för att vi ska kunna bli ännu mer tillgängliga och rationella, säger Per Håkansson, ägare och grundare av Kompanjonen.

Väcker stort intresse
Att man har så många olika parter med i projektet tror Carina Loh Lindholm är en god förutsättning för att man ska lyckas.

– Det finns ett stort intresse för dessa frågor idag. Många är ense om att som vi har det nu kan vi inte ha det, säger Carina Loh Lindholm.

Text: Martina Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Nästa vecka berättar Vasakronan och Fabege varför de deltar i projektet

 

De är med i projektet

 • IVL
 • Vasakronan
 • Fabege
 • White Arkitekter
 • Link arkitektur
 • Tenants & Partners
 • Niras
 • Brattöns återbruk
 • Kompanjonen
 • Chalmers Industriteknik
 • Sveriges Byggindustrier

Fem utmaningar för att få materialet att cirkulera

 • Incitament att skänka gammalt material vidare saknas – företagen tjänar inte på besväret.
 • Svårt att tajma materialtillgång med materialefterfrågan.
 • Yrkesgruppen demonterare måste växa.
 • Stora ytor för lagerhållning krävs.
 • Bättre it-stöd för inköp krävs.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega