Vikten av en hälsostrategi

Många är vi som funderar kring hur man når medarbetarnas fulla potential. Hälsoekonom Stefan Lundström, Mälardalens högskola, har tagit fram en formel som Mimer bygger sitt HR-arbete på.

Formeln är hälsokompetens + kunskapskompetens + motivationskompetens = resultat.

Ska vi nå full potential så måste medarbetarna orka, kunna och vilja göra ett bra jobb. I den här krönikan kommer jag beskriva arbetet, hos oss, med hälsokompetens.

Vår övergripande strategi
Alla företag har ett syfte, så också vi. Mest övergripande är vår vision, ett önskat framtida läge, ett förhållningssätt. Utifrån visionen sätter vi våra mål. Strategin blir sättet vi väljer för att nå våra mål.

Vår övergripande strategi är: ”Engagerade medarbetare arbetar kvalitetssäkrat, med ständiga förbättringar vilket ger nöjda kunder och en god lönsamhet”. Detta innebär att engagerade medarbetare är grunden i hela företagets strategi. Och ska man bygga något hållbart, då fuskar man inte med grunden.

Vi arbetar som sagt utifrån en formel för att nå engagerade medarbetare och enligt den är hälsan oerhört viktig och samtidigt ser vi hur ohälsan breder ut sig i samhället.

Vilka är de största ohälsofrågorna?
Enligt min upplevelse finns det två hälsorisker som står för de största kostnaderna i ett företag:

  • Stress och psykosocial ohälsa
  • Livsstilen som kost, träning, missbruk (exempelvis alkohol, nikotin, spel).

Dessa hälsorisker syns inte så lätt då man inte alltid blir sjukskriven på grund av dem. Däremot påverkar de engagemanget och resultaten. I längden finns det förstås risk för långa sjukskrivningar. Kostnaden för engagemangs och resultatförlusterna är dessutom inte obetydliga.

Varför prioriterar vi då inte insatser och strategier som höjer engagemanget och därmed arbetskapaciteten över tid? Sådana hälsoinsatser kommer visa sig vara rena investeringar och inte kostnader. Vi behöver sätta hälsostrategier – planer för hur vi ska uppnå hälsa hos medarbetarna.

Hur sätter man en hälsostrategi?
Det första man behöver göra är att sätta mål. Utan mål blir det svårt att sätta en strategi. Vi har ett antal mål kring hälsan. Det övergripande är att 100 procent av medarbetarna ska uppleva att de uppmuntras till att ha balans mellan arbete och fritid, vi nådde det målet 2020.

Andra mål är: att 80 procent av investerade pengar på hälsa i företaget ska vara främjande och förebyggande och endast 20 procent ska vara rehabiliterande. Det tredje målet är att 80 procent av våra 163 medarbetare ska träna i genomsnitt minst en gång per vecka, pulshöjande aktiviteter. Utifrån dessa mål har vi sedan satt en strategi för att nå målen.

Så här ser strategin ut

  • Istället för traditionell företagshälsovård har vi upphandlat ett antal hälsoaktörer som alla skrivit på ett avtal som innebär att strävan ska vara fakturering 80 procent främjande/förebyggande och endast 20 procent rehabiliterande.
  • Vart tredje år görs livsstilsanalyser/hälsoprofiler av alla medarbetare så att vi i tid kan sätta in rätt insatser innan ohälsa bryter ut.
  • Vi är certifierade i arbetsmiljö utifrån ISO45001 vilket hjälper oss att ha en god struktur och uppföljning på arbetsmiljöarbetet.
  • Vi storsatsar i 16 weeks of health, på dem som inte tränat och varit aktiva tidigare eller som har andra hälsoproblem. 20 personer deltar i satsningen.
  • Friskvården bygger på tillit. Medarbetarna tränar pulshöjande när de vill, på fritiden och registrerar tiden i en app. 20 procent av den tränade tiden betalas ut i ledig tid. En medarbetare på Mimer som tränar upp till tre timmar i veckan kan få nästan en hel extra semestervecka.

Plan-Do-Check-Act
När mål och strategier är genomtänkta och kommunicerade så gäller det att följa “Plan-Do-Check-Act”. Jag uppfattar att många planerar men en hel del fastnar redan på att göra. Det är lätt att planera, men det gäller att verkligen att göra hela vägen. Inte bara starta utan uthålligt tro på strategin och jobba vidare.

För att kunna utvärdera behöver vi mäta och analysera de mätetal vi får fram. Om några fastnar redan på att göra så är de ändå fler som glömmer att följa upp. För att kunna följa upp så måste du ha ett utgångsläge.

Utan att följa upp så kan du inte påvisa vinster, och då är risken mycket stor att vissa placerar hälsosatsningarna bland kostnader i stället för bland investeringar. Och självklart så behöver vi agera när vi inte når de mål vi tänkt.

Wivecka Ljungh,
HR- och kvalitetschef på Mimer

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om vår omtalade friskvårdssatsning och vilka vinster (även ekonomiska) vi fått? Kolla på filmen som du hittar här. Vill du veta mer om hur vi jobbar för att få engagerade medarbetare? Beställ vår bok genom att maila mig.
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega