Årets hållbarhetsförening

Riksbyggens Bostadsrättsförening Vivalla i Uppsala har utsetts till Årets hållbarhetsförening 2016 i Uppland. Medlemmarna vann en dag med gratis cykelservice.

Juryns motivering till varför Brf Vivalla blev Årets hållbarhetsförening:

”Brf Vivalla har med en va?l fungerande underha?llsplan visat pa? framfo?rha?llning i planering av underha?llsa?tga?rder i syfte att med bibeha?llen god ekonomi i fo?reningen spara energi samt pengar pa? sa?nkta energikostnader och fo?r att sto?dja ett ha?llbart beteende i vardagen bland de boende. De a?tga?rder som utfo?rts ger sa?va?l fo?rening som enskilda medlemmar mo?jlighet att bidra till en minskad klimatpa?verkan.”

Brf Vivalla tittar a?ven frama?t och underso?ker fo?rutsa?ttningarna att tidigarela?gga stamrenovering fo?r att da?rigenom kunna nyttja det goda ra?ntela?get. Fo?r att mo?ta de behov som a?ldre, yngre med barn eller handikappade har vid i -och urstigning i sina bilar kommer parkeringsplatser att breddas.

Fo?reningen har utfo?rt byte till LED-lampor i trapphus och utemiljo?, individuell ma?tning av el och varmvatten, installering av fra?nluftsva?rmepump och ny fja?rrva?rmecentral samt nytt styrsystem i fo?reningen.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega