Örebrobostäders kamp mot radon i lägenheter

Bara genom att täta ett hål i klädkammaren med brandskum lyckades Örebrobostäder sänka radonhalten från 1 300 till 70 becquerel.

Örebrobostäder jobbar målmedvetet med att mäta och åtgärda radonproblem i sina lägenheter.

– Det går ofta att sänka radonhalterna rejält med enkla och billiga lösningar, det är  sällan vi behöver anlita radonkonsulter, säger Öbos miljöchef Linus Larsson.

Örebrobostäder har jobbat aktivt med att mäta och åtgärda radonproblem sedan myndigheternas riktvärde för radon 2004 sänktes från 400 till 200 becquerel per kubikmeter luft.

– Vi visste att vi hade flera lägenheter med radonhalter kring 400 bequerel och ville därför vara ute i god tid och åtgärda detta, berättade Linus Larsson vid Sabos fastighetsdagar i Gävle.

Hittills har bolaget gjort radonmätningar i cirka 10 000 av sina 23 000 lägenheter.

– Det är egentligen betydligt mer än vad som krävs men vi har valt att göra så eftersom vi har många tvåplanshus med markkontakt. Att mäta är enda sättet att få veta. Dessutom är mätdosorna betydligt billigare än att anlita radonkonsulter, säger Linus Larsson.

Linus Larsson, miljöchef på Örebrobostäder.

Enkla och billiga lösningar
Örebrobostäder har vid sina mätningar hittat en hel del radon, och då oftast markradon. Men problemen är ofta både enkla och billiga att åtgärda när man känner sina hus, anser Linus Larsson.

En svårighet är dock att hitta rätt lösning, alla hus är unika och det kan ta tid innan rätt lösning testas.

– I Brickebacken, ett av våra områden, hade vi halter på som mest 1 300 bequerel. Det visade sig att det kom upp markluft i klädkamrarna genom en byggslits. Vi lyfte bort slitsen och tätade hålen med brandskum. Då sjönk radonhalterna till nivåer långt under riktvärdet.

– När vi hittar förhöjda radonhalter i en lägenhet gör vi även korttidsmätningar i krypgrunder och källargångar för att klara ut om problemen kommer härifrån så vi vet vad vi ska börja åtgärda.

Punktsug skapar undertryck
Även en punktsug som borras ned i golvet och ansluts till frånluftsventilationen har visat sig vara en lyckad lösning för att minska radonhalter i hus som är byggda med platta på mark.

– Ventilationsröret skapar ett undertryck under huset som gör att inget radon tränger in. Det är dessutom mycket billigare än att gräva en radonbrunn bredvid huset.

När radonet misstänks komma från byggmaterialet handlar det ofta om att öka luftomsättningen i huset.

– Det är bara att testa och mäta igen till resultatet blir bra.

Viktigt med öppenhet
Örebrobostäder har ett nära samarbete med kommunens miljökontor och har valt att vara väldigt öppna mot hyresgästerna.

För alla lägenheter som finns till uthyrning framgår det på hemsidan om radon har mätts och till vilka halter. Man är också noga med att återkoppla till alla hyresgäster i de hus och lägenheter där mätningar görs.

– Vi ser det som en förutsättning för att möta och hantera oro som finns kring radon. Men det hjälper inte alltid. En gång fick vi veta att en av våra hyresgäster plockat ned mätdosorna och gått med dem till polisen för att hen misstänkte att de innehöll kameror.

Onödigt med ommätning vid låga halter
En viktig fråga för framtiden är hur ommätningar av radon ska hanteras. Nuvarande skrivning om att mätningar bör ske igen efter tio år är ett trubbigt och i vissa fall kostsamt arbetssätt, anser Linus Larsson.

– Om vi  tittar på ett område där vi gjort mätningar och inte påträffat några förhöjda halter, varför ska vi då mäta igen efter tio år? Systemet med ommätningar bör ses över, risken är annars stor att det kommer att fungera väldigt olika i olika delar av landet, helt beroende på tillsynsmyndighetens inställning.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Radon i 600 lägenheter kan stå Öbo dyrt

Nya regler för radon

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega