Bristande tillsyn av nödbelysning kan bli dödsfälla

Mikael Castanius och Ronnie Bergdahl kräver åtgärder för bättre säkerhet.

Nödbelysningen i offentliga lokaler är alltför ofta satt ur funktion. Det skriver Belysningsbranschens vd och ordföranden för Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning.

Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning (FSN) har nyligen genomfört en förstudie om hur situationen ser ut i offentliga lokaler när det gäller nödbelysning. FSN har tittat på om den befintliga nödbelysningen fungerar och om fastighetsägarnas respektive myndigheternas tillsyn fungerar.

Resultatet är nedslående, och allt för ofta är nödbelysningen ur funktion. Orsaken är att fastighetsägarna inte utför det underhåll som krävs och att myndigheterna inte utövar den lagstadgade tillsynen i tillräcklig omfattning.

Många brister upptäcktes
Nödbelysning är nödvändig i offentliga lokaler och på arbetsplatser för att göra det möjligt att snabbt utrymma människor när det uppstår brand, elavbrott, terrordåd eller likande. Krav på nödbelysning gäller i alla former av lokaler där barn och vuxna vistas, till exempel skolor, arbetsplatser, hotell, shoppingcenter, evenemangslokaler.

I förstudien som FSN genomförde upptäcktes bland annat hotell där nästan all nödbelysning var ur funktion, en skolaula för 450 elever utan synlig hänvisningsarmatur, en konsertlokal för 1 400 besökare utan fungerande nödbelysning.

Detta är enbart några exempel på den bristande kontrollen från fastighetsägarna, såväl som den ofta totala avsaknaden av tillsyn från de ansvariga myndigheterna. I nästan samtliga upptäckta fall skulle en plötslig brand riskera att drabba ett mycket stort antal människor.

Situationen har förvärrats
Frågan om säkerheten i offentliga lokaler har periodvis debatterats flitigt. Inte minst efter den tragiska diskoteksolyckan i Göteborg, som visserligen till stor del berodde på blockerade utrymningsvägar.

Vi är därför många som förletts till att tro att situationen i dag är betydligt bättre. Att ansvariga myndigheter har kontroll och att de utför den tillsyn de är ålagda att genomföra. Sanningen är dock att situationen blivit successivt sämre under de år som gått.

Tillsynen av nöd- och hänvisningsbelysning i offentliga lokaler och andra fastigheter måste prioriteras av ansvariga myndigheter som Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Samtidigt måste krav ställas på landets samtliga fastighetsägare. Där har framför allt kommunen ett särskilt ansvar som största fastighetsägare av offentliga lokaler.

Kräv tillsyn och inför rapporteringsplikt
Ett par Riksdagsledamöter har nu insett allvaret i situationen och frågan kommer att behandlas av Riksdagen inom kort. Det är bra! Men, det är nu dags att även regeringen tar problemen på allvar och agerar. En första åtgärd för regeringen är att omedelbart tvinga ansvariga myndigheter att utföra sin tillsynsskyldighet av nödbelysning i samtliga offentliga lokaler, fastigheter och arbetsplatser.

En andra åtgärd är att införa en årlig så kallad rapporteringsplikt avseende underhåll av nöd-och hänvisningsbelysning liknande den som idag finns för ventilationskontroll (OVK). Vi har väldigt svårt att förstå varför ventilation idag har högre prioritet än nödbelysning, speciellt eftersom det krävs så små investeringar för att säkerställa att enkelt skydd faktiskt fungerar – ett skydd som garanterar människors säkerhet.

Ingen av oss vill vakna upp en morgon till nyheten om en ny katastrof med oskyldiga offer, en katastrof som med enkla medel hade kunnat undvikas.

Mikael Castanius, vd Belysningsbranschen    
Ronnie Bergdahl, ordförande Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning (FSN)

Bli den första att kommentera "Bristande tillsyn av nödbelysning kan bli dödsfälla"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega