Checklista för säkra lekplatser

Läs om och ladda ner Fastighetsägarnas faktablad med gällande regler och en lista på vad som ska kontrolleras vid besiktningar.

Fastighetsägare till exempel bostadsbolag, bostadsrättsföreningar eller kommuner ansvarar för att lekplatsers egenskaper upprätthålls enligt Plan- och bygglagen (PBL) och att lekredskapen är säkra enligt Produktsäkerhetslagen (PSL).

Det skriver Fastighetsägarna i faktabladet som har rubriken ”Vilket ansvar har fastighetsägare för säkerheten”.

Här kan man bland annat läsa om reglerna som finns i PBL. Till exempel finns krav på att fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att olycksrisken begränsas.

Räknas som näringsidkare
En fastighetsägare som har en lekplats med lekredskap betraktas enligt PSL som en näringsidkare som tillhandahåller varor och tjänster till konsumenter. Lagen kräver att lekredskapen på lekplatsen ska vara säkra.

Fastighetsägarnas skriver i faktabladet att planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll bör upprättas och följas på alla lekplatser, både nya och befintliga.

Organisationen rekommenderar sina medlemmar att göra kontinuerliga säkerhetsbesiktningar samt att underhåll och reparationer alltid utförs av kompetent personal. Utöver det rekommenderas att genomförda åtgärder dokumenteras.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

När en lekplats besiktigas kontrolleras

  • Stötdämpande underlag.
  • Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken.
  • Mått på öppningar.
  • Utstickande eller utskjutande delar.
  • Säkerhetsavstånd för hela redskapet och delar av redskapet.
  • Krav på underhåll.
  • Tillgänglighet.

Läs hela faktabladet
”Vilket ansvar har fastighetsägare för säkerheten”

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega