Affärer

Så behöver fastighetsförvaltningen utvecklas

Fastighetsförvaltningen måste bli bättre på många punkter för att möta framtidens krav, visar en undersökning från Fastigo. Störst utvecklingsbehov finns inom digitalisering, hållbarhet, affärsmässighet samt förståelse för kundernas krav.

Läs mer

Hestia säljer Hestia Sambygg till SBB

Hestia Group har sålt sina 51 procent i Hestia Sambygg AB till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB).

Läs mer

De hjälps åt att fylla kontor

Har du en kontorsfastighet som står tom i väntan på ombyggnad eller rivning? Eller har dina kunder tagit på sig för stort? En ny digital tjänst hjälper till att fylla tomma kontorsplatser och lokaler.

Läs mer

OK blir kund hos Riksbyggen

Riksbyggen ska förvalta och projektleda underhåll och hyresgästanpassningar åt OK som äger 50 procent av drivmedelsbolaget OK-Q8.

Läs mer

Nordic PM får stort förvaltningsuppdrag

Nordic PM rekryterar nya medarbetare och öppnar nya lokalkontor för att klara uppdraget som omfattar drygt 160 fastigheter.

Läs mer

Riksbyggen köper förvaltningsbolag

Riksbyggens fastighetsförvaltning expanderar i Stockholm genom förvärv av Agenta Förvaltning.

Läs mer

Årets Fastighetsägare

NP3 Fastigheter, med bas i Sundsvall, tilldelades Fastighetstidningens utmärkelse Årets Fastighetsägare 2017.

Läs mer

Victoria Park bryter med entreprenör

Victoria Park har efter den stoppade bytesaffären med Fastighetsbolaget Framtiden valt att bryta med den underentreprenör som utpekats för samröre med kriminella nätverk.

Läs mer

Framtiden avbryter affär med Victoria Park

Den planerade bytesaffären mellan AB Framtiden i Göteborg och Victoria Park stoppas sedan det framkommit uppgifter om att Victoria Park haft samröre med kriminella nätverk.

Läs mer

Framtidens utmaningar inom förvaltningen

Anmäl dig till seminariet med 100 procent förvaltning. Nu presenterar vi panelen som ska vägleda dig i framtidens utmaningar.

Läs mer