Svenska fastighetsbolag är skeptiska till AI

En ny trendrapport antyder att svenska fastighetsbolag är avvaktande till AI. De främsta orsakerna är att tekniken inte anses vara tillräckligt utvecklad och att det inte kommer att fungera i praktiken. Mindre organisationer visar sig mer skeptiska.

När allt fler fastighetsbolag väljer att fokusera på uppkoppling och digitalisering erbjuder AI en ny dimension av möjligheter, inte minst genom att hantera den växande komplexiteten med eltaxan. Teknikens kunskaper i att navigera och optimera dessa utmaningar blir därmed en avgörande tillgång för fastighetsförvaltare, skriver Schneider Electrics i ett pressmeddelande.

AI kan bland annat möjliggöra optimering av byggnaders energiprestanda i realtid, förutse underhållsbehov och förbättra säkerhetssystem – något som kan ha stor inverkan på bolagens ekonomi, hållbarhet och hyresgästers välbefinnande.

– Genom att integrera AI i byggnaden kan fastighetsägare och förvaltare inte bara minska sin energiförbrukning och sina kostnader utan även förbättra livskvaliteten för de som bor och arbetar i dessa utrymmen. Vi ser att de som varit tidiga med att implementera AI redan kan skörda frukterna, vilket ökar fastighetsvärdet och deras operativa effektivitet. AI är också en av de snabbaste metoderna för att ta itu med hållbarhetsutmaningar och globala miljömål för en bättre framtid, säger Charly Lupart, Vice President Digital Energy, Schneider Electric Sverige.

25 % tror inte AI kan hantera driften
Trots de positiva effekterna med AI visar det sig att svenska fastighetsbolag är skeptiska. I Schneider Electrics rapport framgår det:

  • 33 procent tror att AI skulle kunna hantera driften av deras uppkopplade lösningar i fastigheten
  • 25 procent vet inte om AI skulle kunna hantera deras drift
  • 19 procent tycker inte att AI är tillräckligt utvecklat
  • 14 procent säger att tekniken inte kommer att fungera i praktiken
  • 9 procent litar inte på AI

– Innebörden är fortfarande abstrakt och för många framstår tekniken som något för stort och komplext. Man bör dock inte se AI som något som tar över allt. I själva verket kan man bryta ned dess funktioner i ett mindre antal som man sedan implementerar i organisationen, säger Henrik Nilsson, global VP för R&D på Schneider Electric.

Större organisationer litar mer på AI
Av de större fastighetsbolagen med över 100 anställda är det närmare en tredjedel som anser att AI skulle kunna fungera om det finns mänsklig övervakning.

I de mindre företagen med färre än 20 anställda uttrycker däremot 17 procent en misstro till AI, vilket kan indikera att det finns en större skepticism i mindre organisationer.

Läs mer om fastighetsbolagens syn på AI i Trendrapport 2023/2024.

Källa: Schneider Electrics

Om undersökningen

Schneider Electrics Trendrapport 2023/2024 är den fjärde av sitt slag och har tagits fram vartannat år sedan 2017. Undersökningen är genomförd av Novus där representanter från 125 svenska fastighetsbolag svarat på frågor om smarta fastigheter, energieffektivisering och digitalisering. 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega