Hur optimerar jag min kommande rekrytering?

Jag är ledare för en grupp med fem personer som ansvarar för vår förvaltningsservice. Nu ska jag rekrytera en person till. Jag har haft en HR-avdelning som hjälpt mig rekrytera, men nu ska jag göra det själv. Ge mig några tips kring rekrytering, tack!

Att rekrytera en ny kollega till teamet är en viktig och ibland utmanande uppgift, särskilt om det är första gången du genomför en rekryteringsprocess som chef. Det påverkar både dynamiken och effektiviteten i gruppen. Nedan får du både lite övergripande tankar kring själva rekryteringsprocessen och några grundläggande tips för en bättre lyckad rekrytering.

När du väljer den sjätte medlemmen till ditt team, överväg vilken kompetens och erfarenhet som saknas för att komplettera det nuvarande teamet. Tänk på vilka färdigheter och kunskaper som den nya personen kan bidra med för att stärka hela teamets förmåga att lösa uppgifter och uppnå mål.

Utöver tekniska färdigheter är det viktigt att den nya kollegan passar in i teamets kultur och värderingar. Se till att kandidaten delar samma syn på arbete, samarbete och professionalism som ditt team. En bra kulturell samsyn främjar samarbete och trivsel i hela gruppen.

Långsiktighet och mångfald
Ett till tips är att tänka på den långsiktiga potentialen hos den person du överväger att anställa. Att inte bara se till befintliga färdigheter utan även deras vilja och förmåga att lära sig och växa inom organisationen. En medarbetare med hög potential kan bli en värdefull tillgång för teamet och organisationen på lång sikt.

Det är såklart också bra att sträva efter att skapa mångfald som bidrar till olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder i teamet. Mångfald främjar kreativitet, innovation och problem-lösningsförmåga inom gruppen genom att uppmuntra olika synsätt och idéer.

Kommunicera mål och förväntningar
Innan du anställer den nye personen, se till att tydligt kommunicera teamets mål, förväntningar och arbetsprocesser. Ge den nya framtida kollegan en klar bild av vad som förväntas av dem och hur deras roll passar in i teamets övergripande syfte och strategi. Tydlig kommunikation minskar risken för missförstånd och främjar en smidig integration till den existerande gruppen.

Här är några grundläggande tips som kan hjälpa dig att tänka på rätt sätt:

  • Innan du börjar söka efter kandidater är det viktigt att du förstår vilka behov ditt team har. Vad saknas för att göra teamet mer effektivt och framgångsrikt? Utvärdera kompetens och erfarenheter hos dina befintliga medarbetare och identifiera vilka färdigheter och egenskaper som behövs för att komplettera dem.

  • Skriv ner en tydlig beskrivning av den önskade kandidaten inklusive erfarenhet, färdigheter och personliga egenskaper. Definiera också vilka roller och ansvar den nya personen kommer att ha i teamet. Detta kommer att hjälpa dig att sålla bland kandidater och att kommunicera tydliga förväntningar under intervjuerna.

  • Använd en kombination av rekryteringskanaler för att nå ut till olika potentiella kandidater. Det kan inkludera annonser på relevanta jobbportaler, nätverkande på sociala medier som till exempel LinkedIn, samarbeten med rekryteringsbyråer eller headhunters, samt interna referenser från befintliga medarbetare.

  • Ta dig tid att gå igenom ansökningar och CV:n noggrant för att hitta kandidater som matchar de krav och förväntningar du har satt upp. Planera och genomför intervjuer för att bedöma kandidaternas kompetens, erfarenhet, personlighet och kulturella passform.

  • Låt dina befintliga medarbetare delta i rekryteringsprocessen genom att bjuda in dem till intervjuer eller genom att be dem ge input och feedback på kandidaterna. Deras perspektiv kan vara värdefullt för att bedöma hur väl en kandidat kommer att passa in i teamet och bidra till dess framgång.

  • Var öppen och transparent under hela rekryteringsprocessen. Informera kandidater om processen, tidslinjer och förväntningar. Ge feedback till dem som inte valts ut för att visa respekt och uppskattning för deras engagemang.

Lycka till!

Malin Avalon Engquist
Konsultchef Humanova Ledarskap

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega