Locums energistrategi – sjövatten och energibrunnar

 

Leif Engström är projektchef på Locum.

Locum arbetar långsiktigt och brett med att förbättra och effektivisera Danderyds sjukhus försörjning av värme, kyla och varmvatten. Bland annat använder man sjövatten till kyla och värme och ska borra energibrunnar framöver. Här är en inblick i vad de gör.

Edsvikens vatten nyttjas sedan många år tillbaka till Danderyds sjukhus kylförsörjning och återvinning av värme sker redan på olika platser, till exempel i ventilationens frånluft. Nu tar förvaltaren Locum ett större grepp om hela sjukhusområdets infrastruktur och flöden för värme och kyla. Det är tekniskt komplexa projekt som involverar olika kompetenser och funktioner, till exempel Locums teknikspecialister.

– Mycket av det vi gör nu handlar om att bygga en infrastruktur och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och robust kyl- och värmeförsörjning av sjukhuset. Om ett antal år medför de insatser vi gör nu att vi har egenproducerad värme som vi kan återvinna, att vi minskat energianvändningen och att vi är mindre sårbara för störningar, berättar Leif Engström, projektchef.

Samma värme med mindre energi
En central del i det större pågående arbetet är att bygga ett internt värmesystem. Med en värmeväxlare, växlar Locum av inkommande fjärrvärme med hög temperatur från extern leverantör till ett internt system med lägre cirkulerande temperaturer. Tack vare modern teknik kan man få samma värme i sjukhusens element och varmvattenkranar trots att man har lägre temperaturer i fjärrvärmesystemet och använder mindre energi.

– På detta sätt får vi ett internt och mer robust system som kan leverera värme och varmvatten även under kortare driftavbrott från extern energikälla och dessutom minskar vår totala energianvändning. En annan fördel är att vi genom lägre temperaturer i det interna systemet slipper riskerna som hantering av hett vatten innebär, berättar Leif.

Utvidgar och moderniserar
För att det interna värmesystemet ska fungera som planerat behöver Locum utvidga och modernisera vissa delar. Man har till exempel redan byggt och driftsatt en ny fjärrvärmeundercentral och ytterligare en fjärrvärmeundercentral kommer att byggas. Centralerna är en form av omkopplingsstationer för att leda vidare primärvärme till alla delar av sjukhuset.

Något annat som redan pågår är att bygga en ny och modern fjärrkylcentral för att ersätta en äldre central som nått sin tekniska livslängd. Fjärrkylcentralen, som är kopplad till systemet med sjökyla, säkrar kylproduktionen under den varma delen av året. På sikt kommer kylförsörjningen också att stärkas med ett antal nya kylundercentraler.

Energibrunnar är framtiden
En energibrunn är ett flertal djupt borrade hål i marken som kan fungera både som en energikälla och energilager där värme eller kyla utvinns eller lagras beroende på tid på året. Det tror Locum kommer att vara en viktig pusselbit i sjukhusets framtida energiförsörjning.

Arbete pågår med detta men det kvarstår flera beslut innan man har klartecken att sätta borren i marken. En viktig milstolpe är uppnådd då Locum fick godkänt miljötillstånd, vilket är en förutsättning för komma vidare i projektet.

I anslutning till energibrunnarna behövs en ny kyl- och värmecentral med värmepumpar. Energibrunnen blir energikällan till kyl- och värmecentralen som producerar sjukhuset grundbehov av kyla och värme.

– Energibrunnar och kyl- och värmecentralen hoppas vi är på plats under 2026. Ur energisparsynpunkt är energibrunnar den enskilt viktigaste åtgärden med en avgörande effekt på den totala energianvändningen om något år, avslutar Leif.

Källa: Locum

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega