Partnertext från Novier

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

Malin Andrén, Head of Leasing and Development, och Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management, Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

Osäkerheten är fortfarande stor på hyresmarknaden för retail och kontor. Efter pandemin har medvetenheten kring lokalernas roll och funktion vuxit bland hyresgästerna, men även kostnaderna har fått ett större fokus. Många upptäcker att alla ytor inte kan omsättas i affärsnytta och antalet överlåtelser och andrahandsuthyrningar ökar. Det gäller även bland hyresgäster i attraktiva lägen.

Flight-to-quality inom kontor handlar idag mindre om prestige och mer om omsorg för medarbetarnas behov för att få livet och vardagen att gå ihop. Närhet till gym, restauranger, kemtvätt och andra faciliteter blir allt viktigare för att locka framför allt yngre medarbetare.

Fler funktioner i samma fastighet
Samma trend ser vi inom retail. För att möta kundernas behov i vardagen samsas livsmedelsbutiker och restauranger i allt högre utsträckning i samma fastigheter med samhällsverkande aktörer inom skola, mödravård och hälsa.

I spåren av kommunernas nya krav växer också nya så kallade mobilitetshus fram där butiker, kontor och bostäder tar plats tillsammans i anslutning till cykelrum och laddparkeringar.

Ökat fokus på hållbarhet
Men den riktigt stora skillnaden som håller på att stöpa om hela marknaden för retail och kontor i grunden är hyresgästernas ökade fokus på hållbarhet. Det som började som en nisch för miljöprofilerade företag är idag ett måste som omfattar hela verksamheten för i princip alla stora företag. Utan gröna certifikat, miljöbilagor och hållbarhetsredovisningar som sätter företagets lokaler under lupp är man borta från de stora affärerna.

Det här är en spännande utveckling som främjar fantasi och uppfinningsrikedom. Vi ser många exempel på kreativa lösningar inte minst när det gäller återbruk. Intresset från kunder, media och övriga intressenter ska heller inte underskattas – det här är en resa som många vill vara med på.

Förstå din hyresgäst
För dig som fastighetsägare innebär detta sammantaget att ditt jobb blir mer komplext. Du behöver mer kunskap för att förstå vad dina hyresgäster efterfrågar. För att få avkastning på dina investeringar måste du tänka framåt så att du alltid kan anpassa lokalerna i takt med att behoven på marknaden förändras.

Idag är det kanske sushi som gäller, imorgon kan det vara stekt strömming och det påverkar givetvis behovet av ventilation.

Dra nytta av all kunskap
Vi har många stora fastighetsägare som anlitar vår expertis, inte sällan redan i ett tidigt skede. De har upptäckt att det lönar sig att planera och att dra nytta av all den kunskap och överblick på vad som händer på fastighetsmarknaden som vi kan erbjuda genom vårt sätt att jobba.

Novier arbetar 360 grader med allt från rådgivning till uthyrning och förvaltning samt värdering, transaktion och fastighetsutveckling. På så sätt skapar vi förutsättningar för våra uppdragsgivare inom retail och kontor att möta hyresgästernas behov och utveckla långsiktigt hållbara affärer.

Malin Andrén, Head of Leasing and Development, och Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management, Novier

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega