Partnertext från Novier

3 anledningar att ta in en kvalitativ fastighetsförvaltare

I en tid där kompetens är en bristvara, kan en kvalitativ fastighetsförvaltare vara nyckeln för att snabbt få rätt personer på plats med tillgång till ett brett nätverk. Här är tre anledningar som gynnar din fastighetsaffär.

1. Genvägen till bred kompetens och erfarenhet
Novier har erfarenhet av att hantera en mångfald av fastighetsägare, strategier och fastighetstyper över hela landet. Denna breda erfarenhet möjliggör en snabblärande organisation som kontinuerligt kan arbeta efter ”best practice” och tidigare erfarenheter.

2. Proaktivt arbete som ökar fastighetsvärdet
Genom att fokusera både på förebyggande arbete och att kontinuerligt utveckla fastigheternas potential, strävar Novier efter att bibehålla men framför allt efter att skapa långsiktiga värden. Detta innebär ett proaktivt tillvägagångssätt. Genom att investera några kronor mer i värdeskapande förvaltning bör förvaltningen inte bara ses som en kostnad utan snarare som en viktig del av investeringen som bidrar till moderna och hållbara fastigheter samt till att öka värdet på fastighetsportföljen.

3. Nätverk av entreprenörer och specialister
En annan viktig fördel med Novier som fastighetsförvaltare är tillgången till ett nätverk av entreprenörer och specialister. Eftersom det inte är praktiskt möjligt att vara expert på alla områden eller att vara på flera platser samtidigt, är samarbeten med noggrant utvalda partners avgörande. Därmed säkerställer Novier att endast de bästa teknikerna och mest engagerade entreprenörerna anlitas. Detta säkerställer också högsta möjliga standard på arbetet som utförs och ger flexibiliteten att snabbt göra förändringar om någon inte lever upp till förväntningarna.

Vad kostar förvaltning?
Som beställare behöver man ta hänsyn till hela värdeutvecklingen som förvaltningen skapar och inte bara se kostnaden. Att investera i kvalitet ökar fastighetsvärdet flerfalt mer än vad det kostar och är i längden det mest kostnadseffektiva alternativet. En god investering alltså!

Resultatet av att anlita rätt kompetens och erfarenhet som kan utföra, inte bara ett förebyggande arbete utan även ett strategiskt arbete och vidareutveckling av fastigheterna, skapar ett ökat fastighetsvärde på lång sikt. Är du intresserad av att utforska vad Novier som fastighetsförvaltare kan göra för din affär?
Kontakta oss för mer information om skräddarsydda förvaltningstjänster.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega