Öbo utökar hyresrabatt efter renovering

– På längre sikt är det mycket betydelsefullt för Öbo, säger Carl Johan Baatz.

För att få fler hyresgäster att flytta tillbaka efter renoveringar inför Öbo en utökad hyresrabatt. Se hur bolaget har utformat rabatt-stegen vid återflytt.

Under en tid har Örebrobostäder (Öbo) och Hyresgästföreningen diskuterat hyresnivåer i kommande ombyggnadsprojekt samt möjlighet till utökade rabatter vid återflytt. Nu är resultatet klart och Öbo inför en ny modell för återflyttningsrabatt.

– Beroende på den slutliga hyreshöjningen så får den kund som flyttar tillbaka en hyresrabatt under maximalt 15 år, där hyreshöjningen blir högst 20 procent de tre första åren, säger Carl Johan Baatz, uthyrnings- och förhandlingschef på Öbo.

Rabatt-stege vid återflytt
Öbos nya modell för rabatter vid återflyttning ser ut så här:

Hyreshöjning…
över 50 procent: 20 procents höjning år 1–3 + tolv år med rabattstege
40–49,9 procent: 20 procents höjning år 1–3 + nio år med rabattstege
30–39,9 procent: 15 procents höjning år 1–3 + sex år med rabattstege
20–29,9 procent: 10 procents höjning år 1–3 + tre år med rabattstege
10–19,9 procent: 10 procents höjning år 1–3
0–9,9 procent: Ingen rabatt

Bra på längre sikt
Rabatten ska göra att fler hyresgäster väljer att flytta tillbaka och införs för aktuella och kommande renoveringar.

– Rabatten innebär visserligen minskade intäkter under en period, men på längre sikt är det mycket betydelsefullt för Öbo att hyrorna hamnar på rätt nivå, poängterar Carl Johan.

Rättvisare hyror
När det gäller hyressättningen vid ny- och ombyggnation bestäms de nya hyresnivåerna i en förhandling med Hyresgästföreningen, baserat på bruksvärdesprincipen.

– Bruksvärdesprincipen gör att hyrorna för våra bostäder blir så rättvisa som möjligt och speglar det värde och de kvaliteter lägenheterna har. När vi tar hänsyn till fler faktorer än bara de standardhöjande åtgärderna i renoveringsprojekten blir hyran mer rättvis, menar Carl Johan.

Hållbarhet och hänsyn
Hyror på rätt nivå skapar ökade fastighetsvärden, vilket ger oss som företag ekonomisk styrka att vara med och bygga ett attraktivt Örebro, där många vill bo och verka. Det är Öbos grunduppdrag, och styrande i vår affärsplan, skriver Öbo.

– Men vi ska också vara lyhörda inför de boendes situation, vi vill att de ska vara nöjda och känna förtroende för oss som hyresvärd. Genom återflyttsrabatten kan vi visa de boende hänsyn, samtidigt som vi uppnår en hållbar hyresnivå, säger Carl Johan.

Källa: Öbo

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega