Nej, klimatmålen är inte alls för tuffa!

Rubriken ”Paris tuffa klimatmål är snart ouppnåligt” möter mig i dagens DN. Jag känner den där bubblande irritationen som så ofta uppkommer när jag läser mediers rapportering av hållbarhetsfrågor.

Jag tycker att rubriken är helt fel. Det borde stå att ”Paris helt nödvändiga klimatmål är snart ouppnåeliga” för det är faktiskt så det är. Varför reagerar jag så häftigt på det här?

Överensstämmer med forskningen
Jo för när jag läser ”Paris tuffa klimatmål är snart ouppnåeliga” tänker jag en millisekund att man har satt för tuffa mål och det är ju just det man inte har gjort.

Man har satt mål som överensstämmer med vad forskningen säger att vi behöver uppnå för att mänskligheten ska kunna ha en chans till en bra framtid på planeten.

Jag tror inte att jag är ensam om att tänka att målen är för tuffa när jag läser rubriken.

Många kanske fastnar i den tanken eftersom man inte arbetar med klimatfrågor varje dag som jag gör. Risken är att många personer som läser inte förstår hur allvarlig situationen är.

Syrienkonflikten bara ett exempel
Vi ser redan nu hur extremväder påverkar civilisationen. Ta Syrienkonflikten som ett exempel, den har inte bara politiska orsaker utan är också en följd av långvarig torka som drabbat landet.

Faktum är att de ekonomiska förlusterna till följd av naturkatastrofer är enorma och ökande.

Självklart kommer det att påverka våra samhällen. Ingenting tyder på att kostnaderna för naturkatastrofer kommer att minska. Tvärtom. Det här är bara början.

Gör ett fantastiskt jobb
Jag tänker att vi som arbetar med att förvalta fastigheter gör ett fantastiskt jobb som skapar en minskad klimatbelastning.

Genom att sköta om fastigheter ökar inte deras klimatpåverkan genom slitage och ofta minskar fastigheters klimatbelastning efter att vi har gjort vårt jobb.

Tänk på alla energisnåla lampor, bättre isolerade fasader, solceller och  snålspolande kranar som kommit till för att en förvaltare har givit goda råd.  Jag tycker att vi ska vara jättestolta över det vi gör!

Påverkar negativt
Samtidigt måste vi förstå att även om vi på totalen gör att klimatpåverkan minskar så påverkar arbetet med fastighetsförvaltning klimatet negativt genom att vi till exempel använder el på kontoret eller kör våra bilar.

Dessutom påverkar de energisnåla lamporna och solcellerna klimatet negativt när de tillverkas. Även en insats för att minska klimatpåverkan har ofta en klimatpåverkan i sig.

För oss som förvaltar fastigheter handlar det om att öka värdet av det vi gör genom att se till att fastigheten vi sköter om minskar sin klimatbelastning, men vi måste också jobba med att minska den negativa klimatpåverkan vi ger upphov till när vi gör det.

Helt nödvändiga
Klimatmålen är helt nödvändiga om vi människor ska må bra på planeten och nästan allt vi gör påverkar klimatet.

Det är därför klimatmålen måste vara tuffa för det är bråttom att få till en förändring.

Det gäller att se till att vårt arbete med att ta hand om fastigheterna bidrar till en minskad klimatpåverkan samtidigt som vi gör det på ett sätt som inte påverkar klimatet så mycket.

Lyckas vi med det blir vi föredömen som kan visa andra vägen!

Charlotta Szczepanowski
redaktionen@forvaltarforum.se

Charlotta är chef för hållbar utveckling på Riksbyggen. Hon drivs av att skapa förståelse för hållbarhetsfrågor och att skapa strukturer för att Riksbyggen ska kunna leverera kundnytta samtidigt som företaget blir mer hållbart. Tidigare arbetade Charlotta på Posten och Electrolux med hållbarhet- och ledningssystemsfrågor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3