Partnertext från Familjebostäder Göteborg

Familjebostäder i Göteborg har solceller i alla väderstreck

Familjebostäder satsar stort på solenergi i alla sina bostadsområden. Här på ett nybyggt så kallat landshövdingehus på Majstångsgatan i stadsdelen Majorna.

På allt fler hus hos Familjebostäder i Göteborg monteras solceller. De drygt 100 anläggningarna finns på både nya och äldre fastigheter.

– Vi satsar stort på solenergi som framför allt hamnar på husens tak, säger Mattias Pettersson, energi- och miljöchef.

Under 2023 har vi installerat 6 300 kvadratmeter solceller och totalt har vi idag en förväntad mängd grön el på 2 900 000 kWh per år. Tack vare solcellerna blir fastigheterna mer klimatvänliga och bolagets behov av att köpa el till ventilation, tvättstugor, hiss och övriga fastighetsel minskar.

– Men av denna gröna el använder vi faktiskt bara 40 procent själva. Resten säljer vi till Göteborg Energi, Göteborgs stads energibolag. På det sättet kommer det till del för många göteborgare, dessutom är det en lönsam affär för Familjebostäder.

Anläggningar på fasader
Även om solcellerna främst monteras på hustaken, har vi också tre mindre anläggningar på fasader, på ett hus på Hisingen och ett i Högsbo i västra delen i Göteborg.

– Det är intressant att testa alternativa placeringar, men vi ser att taken är bäst lämpade och kommer därför fortsätta att fokusera på dessa för solenergi.

Familjebostäders solenergi alstras i alla delar av staden, Majorna, Högsbo, Kortedala, Hisingen, Tynnered, Bergsjön, och på Donsö i södra skärgården.

Fortsättning följer
Under 2024 fortsätter vår utbyggnad. Vi kommer att installera cirka 2 000 kvm med förväntad effekt på drygt 300 kWh. Under åren fram till 2030 ser utbyggnadstakten ut ungefär som för detta år.

– Satsning på solenergi känns väldigt bra, att bidra till en minskad klimatpåverkan är ett av våra viktigaste mål, säger Mattias Pettersson.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega