Gratis hjälp att hitta energitjuvar

drygt 100 kommuner finns nu en coach som ska stödja företag med att hitta energitjuvarna och på så sätt minska användningen av energi.

Energieffektivisering är både en ekonomisk och miljömässigt bra satsning för företag. Nu ökar möjligheterna även för mindre företag att få hjälp med detta, skriver Energimyndigheten.

Myndighetens projekt ”Coacher för energi och klimat” vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar.

”Liten egen insats”
Under hösten har företag möjlighet att kontakta en coach i sin kommun och med deras hjälp minska sin energianvändning. Coacherna kommer också att kontakta företag som vill komma vidare i sitt energi- och klimatarbete.

– Vi hoppas att de företag som den här satsningen riktar sig till vill ta del av alla fördelar med att medverka. Med en liten egen insats kan företagen, med hjälp av coachen, få full koll på energianvändningen och få andra positiva effekter som det medför på köpet, säger Liv Balkmar, biträdande projektledare.

Kostnadsfri rådgivning
Företagen kommer att få kostnadsfri coachning och rådgivning för att snabbt komma igång och prioritera rätt typ av åtgärder. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa andra småföretag i samma situation för erfarenhetsutbyte.

Den som vill komma i kontakt med sin lokala coach kan göra det via Energimyndighetens webb, se länk nedan.

Är din kommun inte med i projektet är företagen välkomna att kontakta en coach i en närliggande kommun.

 

Här kan du kontakta en coach i din kommun


För mer information:

Gustaf Länn, projektledare
016-544 22 12
gustaf.lann@energimyndigheten.se

Liv Balkmar, biträdande projektledare
016-544 22 67
Liv.Balkmar@energimyndigheten.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega