Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från BIM Alliance

AI-Klivet – vi inspirerar varandra att ta nästa steg

Nu lanseras AI-klivet med skräddarsydda team – för att du ska kunna dela kunskap och utöka ditt kontaktnät med andra som vill utforska hur AI kan användas inom samhällsbyggnad.

Ann-Kristin Belkert, AI-klivet

AI Arenas syfte är att hjälpa företag och organisationer att höja kompetensen inom AI. Nu lanserar vi tjänsten AI-klivet. Arrangörer av AI-klivet är BIM Alliance, IQ Samhällsbyggnad och Geoforum Sverige.

– Sektorn har påbörjat tillämpningen av AI de senaste åren med det saknas fortfarande forum för kunskapsdelning och samverkan. Här kommer AI-klivet in som en mötesplats där idéer och projekt förverkligas och skalas upp, säger Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare för AI Arena.

Passar just din yrkesroll
Tjänsten AI-klivet innebär att du under ett års tid får tillgång till ett av AI-klivets team, skräddarsytt för att passa just din yrkesroll, där du träffar personer som jobbar med liknande frågor och utmaningar som du.

Ni träffas på regelbundna digitala och fysiska träffar och får där höra inspirerande föredrag och ta del av exempel på tillämpningar av AI. Det finns även tid för kunskapsdelning, reflektion och möjlighet att presentera och diskutera egna idéer och pågående projekt, kopplade till AI.

På så sätt kommer du att knyta värdefulla kontakter för samarbeten och utöka ditt professionella nätverk med personer i ditt yrkesrelaterade team.

Team Fastighet
I Team Fastighet ligger fokus på AI-tillämpningar för intelligenta och hållbara fastigheter. Här blir du en del av en gemenskap där kunskap delas för att främja innovation och hållbara lösningar inom fastighetssektorn. Teamet vänder sig till privata och offentliga aktörer som arbetar med förvaltning av fastigheter som till exempel kund och marknad, drift och förvaltning samt stabsfunktioner som hållbarhet med mera.

Lars Lidén, ledare AI-klivet Team Fastighet

Detta team leds av Lars Lidén och Mariell Juhlin, båda med lång erfarenhet av att driva projekt och forum för kunskapsdelning om digitalisering för fastigheter.

Lars, vilket mervärde får man av att gå med i AI-klivet/Team Fastighet?
– Jag ser att det finns ett antal konkreta exempel på hur vi kan utveckla och effektivisera vår fastighetsförvaltning med AI. Genom AI-klivet kommer man att få kunskap om olika möjliga AI-lösningar och också chansen att diskutera praktiska erfarenheter med de som gjort något i sitt fastighetsbestånd.

Vad skulle du säga är det bästa med att träffa andra likasinnade?
– Att lära av varandra! Jag ser en oerhörd styrka i att samlas och utbyta erfarenheter och på det sättet utvecklas tillsammans. Man får höra av någon som gjort något bra och som jag kan utveckla vidare och sedan bidra med till resten av gruppen.

Vad hoppas du att teamträffarna kommer att ge?
– Jag hoppas naturligtvis att vi ska inspirera varandra att våga testa olika lösningar. Tillsammans blir vi starka!

Läs mer om AI-klivet Fastighet här.

AI Arena

AI Arena är ett initiativ som organisationerna BIM Alliance, IQ Samhällsbyggnad och Geoforum Sverige driver med stöd från forsknings- och innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega