3 tips på underhåll för att motverka luft i energisystemen

Så kan du förebygga för att inte få in luft och syre i energisystemen. ICA Fastigheter har varit med och tagit fram 4 videor med konkreta råd och tips.

Gaser i systemvätska kan ställa till med mycket. Från genomrostningar, läckage och haverier till svagheter i systemen som ger förkortad livslängd.

De nya, moderna och miljövänliga glykolerna, som bryts ner av syre och humusbakterier på mindre än en vecka, kan leda till allvarlig korrosion på grund av nedbruten, metallagressiv glykol.

Problemen har ofta sitt ursprung i syreinträngning beroende på felaktiga expansionskärl, automatiska toppavluftare och säkerhetsventiler. Dessutom händer det att blandningskärl för glykol används felaktigt för lagring av glykol eller som mottagningskärl för vätska som släpps ut via säkerhetsventilen.

Förebyggande åtgärder för att undvika syreinträngning i vätskeburna energisystem:

  1. Se till att expansionskärl har rätt förtryck och att automatiska toppavluftare är bortstängda så att inte syre kan tränga in i systemet vid eventuellt tryckfall.
  2. Se till att säkerhetsventilen fungerar och att det finns kontrollkärl på avrinningen samt att det finns spädvattenmätare installerad så att du kan få en tidig indikation på eventuellt läckage innan det blir allvarligt. Spädvatten som fylls på systemet är syrerikt och höjer syrenivån på hela systemet.
  3. Använd inte blandningskärl för glykol till att lagra glykol. Bäst är att använda färdigblandad glykol och den ska användas inom två år, även om den förvarats i slutna kärl. Syre diffunderar över tiden genom plastkärl och startar nedbrytningen av moderna, miljövänliga glykoler.


Har du redan höga syrenivåer i dina system så krävs avgasning och rening. Det enda sättet att veta om dina system behöver avgasas är att mäta syrenivån.

ICA Fastigheter har tillsammans med QTF producerat 4 videor med konkreta tips på förebyggande underhåll som motverkar luftinträngning.

Här kan du se filmerna.

Källa: QTF

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega