”Våra avtal är färdiga att använda och ger stordriftsfördel”

… Johan Almesjö, VD för HBV.

Vad händer i er förening just nu, som berör området förvaltning?
– Jag tänker framförallt på två saker som idag starkt bidrar till våra medlemmars och kunders värdeutveckling. Det första är att användningen av våra varuavtal i form av trepartsavtal ökar. Det som anges främst är att man som förvaltare kan styra valet av material och därigenom förenkla förvaltningsarbetet samt att våra avtal genom sin stordriftsfördel är synnerligen prisvärda. Läs mer i HBV-Magasinet.

– Det andra jag tänker på är hur vi genom den analys vi gör av våra medlemmars avtalsanvändning bättre kan designa avtalen så att de blir väsentliga för medlemmar och kunder. Dessutom är kunskapen om köpbeteende en källa till att bättre styra sin verksamhets inköp utifrån de mål verksamheten har ekonomiskt och miljömässigt.

Vad ser ni fram emot 2024?
– Det främsta vi ser fram mot är en omvärld som stabiliseras, då detta ger ett lägre kostnadstryck (finansiellt och prispåverkande), samt att materialtillgång kommer att vara god så att inte avgörande brister uppstår.

Vilka mervärden får man som medlem i er förening?
– Våra avtal ger primärt tre värden för våra medlemmar. Det första är konkurrenskraftiga avtal att använda. Det andra är att det underlättar för medlemmen i sitt inköpsarbete att ha färdiga avtal att använda. Det tredje är den återbäring och bonus som medlemmarna erhåller genom att använda HBV avtal. 

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega