Partnertext från Retta

”Vi blir effektivare när vi delar med oss av erfarenheter.”


Som fastighetsförvaltare på Retta ansvarar Mahmoud Alshobaki för tre köpcentrum. En stor del av arbetet handlar om proaktivitet och energieffektivisering. Nyckeln till framgång stavas teamwork och en öppen kultur.

Efter fem år i logistikbranschen ville Mahmoud testa något nytt. Han utbildade sig till teknisk förvaltare på KYH Yrkeshögskola i Nacka och två år senare hade han jobb på Stockholmshem. Idag är han fastighetsförvaltare på Retta, en roll han beskriver som bred och varierad med många olika arbetsuppgifter.

– Fastighetsbranschen är otroligt spännande. Efter min utbildning har mitt intresse och min nyfikenhet bara vuxit. Roligast är variationen och samarbetet med teamet och fastighetsägarna, berättar Mahmoud.

Stort fokus på energieffektivisering
Under de år Mahmoud har arbetat i fastighetsbranschen har han upplevt ett skifte i hur man pratar om klimatutmaningarna, energieffektivitet och sparsam renovering.

– Intresset för hållbarhet har verkligen vuxit hos kunderna sedan jag började. Jag tror att det både handlar om ekonomi och att aktivt arbeta för att nå klimatmålen. Vi på Retta har en stor kunskap i hållbarhetsfrågor. Vi jobbar med dem både internt och tillsammans med våra kunder, där vi gärna initierar dialog och bidrar med vår kunskap.

Ta tillvara på resurser
För Mahmoud handlar arbetet med energieffektivisering såväl om lågt hängande frukt – som att byta ut vanliga armaturer till LED-lampor eller hitta energitjuvar – som att arbeta långsiktigt med analys och planering för att optimera energiåtgången, utan att påverka inneklimatet.

Även när det kommer till återanvändning och sparsam renovering ser Mahmoud ett ökat intresse.

– Det handlar om att ta vara på resurserna och att använda det man har. Att inte bara slänga sådant som är funktionellt. Kan man reparera ett aggregat eller använda utbytta dörrar i en annan lokal?

Digitalisering och ny teknik möjliggör proaktivitet
De fastigheter som Mahmoud ansvarar för är byggda på 60- respektive 80-talet. De har gammal teknik och äldre installationer som kan behöva bytas ut eller förnyas.

– När gamla installationer behöver bytas ut tittar vi alltid på vilka nya digitala lösningar som finns, utvärderar och väljer det som passar fastigheten bäst. Med ny teknik kan vi jobba ännu mer förebyggande, och agera innan det uppstår stora skador. Ett exempel är digitala vattenavläsningskameror. De sitter på vattenmätaren och ger larm om den upptäcker ett läckage. Det kan vara en droppande kran eller en toalett som spolar hela tiden.

Genom att utföra underhåll i stället för att släcka bränder när något redan hänt kan man spara både tid och pengar åt kunderna.

Öppen kultur och stöttande kollegor
Mahmoud har jobbat på Retta i ett och ett halvt år, och beskriver stämningen på kontoret som familjär och nära.

– Jag upptäckte tidigt att det är en platt organisation där alla pratar med varandra. Vi sitter alla i samma lokal, och det finns en öppenhet som jag verkligen uppskattar.

Hur tar det sig uttryck?

– Vi hjälper och stöttar varandra. På andra ställen jobbar man mer på sin egen kammare, fastän man sitter med samma problem och utmaningar. Här pratar vi på lunchen, och kollegorna delar med sig av hur de har gjort när de har haft utmaningar. Jag tror att vi blir effektivare för att vi delar med oss, och tar vara på allas erfarenheter.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega