Humlegården utvecklar cirkulär affärsmodell

Humlegården ska i ett forskningsprojekt med IVL Svenska Miljöinstitutet, Kinnarps och Rise ta fram ett system för att utvärdera och analysera material och metoder för mer hållbara lokalanpassningar.

Projektet som kallas CIRinK 2 bygger på två case – en ombyggnation av en kontorslokal samt renovering och uppdatering av möbler. Målet är att utveckla och testa indikatorer, det vill säga mätbara värden, som kan användas för att få cirkulära affärsmodeller och produkter.

– Vi genomför ett stort antal lokalanpassningar varje år och genom detta projekt får vi möjlighet att vetenskapligt utvärdera och analysera hur vi genom val av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv process. Att kunna påvisa hur aktiva val bidrar till både ökad hållbarhet och lönsamhet är en viktig del i vårt kunderbjudande, säger Mattias Svensson, chef hållbar utveckling på Humlegården.

Exempel på indikatorer
De indikatorer som blir av värde i samband med en lokalanpassning kan till exempel vara andel återbrukat material, andel förnybart material och klimatpåverkan per kvadratmeter men också nyttjandegrad av material och ytor, materialets livslängd.

– Nyckeltal som kommer att användas för detta projekt kan dels vara ett cirkulärt mått som passar för just lokalanpassningar. Det vill säga ett nyckeltal som i ett enda mått tar hänsyn till samtliga väsentliga indikatorer, men intressanta nyckeltal kan även vara exempelvis vilken skillnad i klimatpåverkan, kostnader och ombyggnadstid som en cirkulär lokal har jämfört med en mer traditionell lokalanpassning, säger Mattias Svensson.

Jämför med standard
Mattias Svensson berättar att två lokalanpassningar med nästan identiska förutsättningar kommer att göras i projektet.

– Den ena lokalen kommer att lokalanpassas utifrån befintlig process och utan målet att göra den så cirkulär som möjligt. Och därefter kommer den andra lokalen att byggas om med målet att göras så cirkulär som möjligt. Utifrån jämförbarheten så kommer vi kunna utveckla och testa olika indikatorer och se effekten gentemot en befintlig traditionell lokalanpassning.

Anpassade nyckelvärden saknas
Det finns idag över hundra olika cirkulära mått. Men utmaningen kring dessa är att inget av dem tar hänsyn till alla de indikatorer som är av värde vid en lokalanpassning.

– Utifrån metoder, verktyg och omfattning av befintliga cirkulära mått så är syftet med projektet för Humlegårdens del att vi ska kunna få fram nyckeltal som är mer anpassade till vår verksamhet och som skapar värde för oss och våra intressenter i samband med lokalanpassningar.

Resultatet blir tillgängligt
Projektet ska vara klart i december 2021. Hur kan andra bolag få glädje av de indikatorer och nyckeltal som kommer att tas fram?

– Det kommer att skrivas en slutrapport i projektet där det ska kunna gå att läsa om hur vi genomfört projektet och vad resultatet från projektet är, säger Mattias Svensson.

Projektkoordinatorn Rise skriver att projektet ska driva svenska företag att bli verkliga och mätbara ledare i en global övergång till en cirkulär ekonomi. Målet är att skapa en snöbollseffekt för svensk industri genom att visa upp ”best practice” inom cirkularitetsuppföljning.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Projektet CIRinK 2 i korthet

  1. Genomföra piloter: skapa realistiska “best practice” för cirkulär mätning.
  2. Skriva en öppet tillgänglig, omfattande rapport på testade CE-indikatorer, baserat på de genomförda pilotstudierna.
  3. Ge vägledning i hur cirkulära mätetal kan användas på en rad olika produkter (utöver unika fall).
  4. Underlätta inkludering av mätetal för CE i Kinnarps miljöhanteringssystem.
  5. Bidra till att möjliggöra för företag att integrera mätetal för CE i sina affärsstrategier.

 

Läs mer om projektet på Rise hemsida

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega