”Aktiv förvaltning är att ta hand om, utveckla och tänka nytt.”

… Cecilia Nilsson, Sverigechef på Retta.

Varför vill ni bli partners med Förvaltarforum?
– Det är ett bra forum där det finns mycket kunskap kring förvaltning. Kul att få ett utbyte med andra som jobbar inom samma område och har liknande frågeställningar, funderingar och utmaningar.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?
– Vi vill dela vår kunskap med andra företag och samtidigt kunna visa på hur vi jobbar. Att jobba med förvaltning innebär inte att man lutar sig tillbaka som många felaktigt tänker – utan aktiv förvaltning innebär att vi tar hand om, utvecklar och tänker nytt kring befintliga fastigheter. Vi vill vara med och skapa en förståelse kring hur viktigt detta område är, just nu viktigare än någonsin.

Vad är det mest spännande som händer på Retta just nu?
– Vi har idag ett starkt fokus på att växa i både Sverige och Norden samt tighta ihop vårt samarbete med Retta i Finland. Likaså har vi ett fokus inom hållbarhetsområdet där vi nu anställt en hållbarhetsansvarig som kommer att ansvara för att stärka upp detta arbete tillsammans med våra kunder. Vi har alltid jobbat med energieffektiviseringar tillsammans med våra kunder, och nu kommer vi att kunna jobba än mer effektivt inom detta område.

Vilka är era största utmaningar?
– Vi står som de flesta inför utmaningar kring generellt högre priser som vi tillsammans med våra kunder jobbar aktivt med att sänka. Likaså måste vi hänga med inom IT-stöd och utveckla våra system för att få en än mer effektiv förvaltning. Vi ser att kravet på rapportering till våra kunder ökar, och där måste vi hänga med och ha effektiva system att jobba med.

Hur kommer fastighetsförvaltningen förändras de närmaste fem åren?
– Jag är övertygad om att förvaltning kommer att få en högre status där allt fler inser hur viktigt det är med riktigt bra förvaltning inom alla områden. Fastigheter har en stor klimatpåverkan och utöver att fokusera på energibesparingar, kommer vi att jobba än mer med återbruk inom fastighetsbranschen. Vi kommer att premiera företag som kan visa på alternativa lösningar vid renoveringar i stället för att snabbt byta ut till helt nya produkter.

Vad är det som påverkar utvecklingen?
– Ekonomin samt hållbarhetfokus är det som kommer driva på våra förändringar och utvecklingar. Hållbarhet, energioptimering och rapportering.

Hur ser er drömkund ut och vilka kunder söker sig till er?
– Vi har alltid jobbat tillsammans med våra kunder och det är något vi vill fortsätta att göra. Med det sagt är alla kunder våra drömkunder där vi kan utvecklas tillsammans och gemensamt skapa bättre, mer effektiva samt lönsamma fastigheter. Vi har idag både stora och lite mindre kunder med helt olika fastighetsbestånd. Det skapar en spänst inom företaget – att få jobba med olika typer av kunder och fastigheter. Idag jobbar vi mer eller mindre med alla segment inom fastighetsbranschen.

Vad är det bästa med att jobba på Retta?
– Det är ett schysst företag med kul uppdrag och bra värderingar – ”Vi lyckas tillsammans, Vi vågar förnya oss, Vi agerar hållbart” – som vi alla kan jobba efter.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega