Hur ska förvaltarbranschen hantera kompetensbristen?

Björn Reimers

Björn Reimers, senior adviser på Real, vill i sin krönika uppbåda mod hos chefer att se mer långsiktigt när det gäller nyrekrytering. 90-talisterna har till exempel det digitala i sitt blodflöde och är inte rädda för utmaningar och nytänk.

Fastighetsbranschen har under en tid varit inne i en snabb utvecklingsfas inom ett flertal olika områden där det tagit rejäl fart. Inte minst så har pandemin skyndat på utvecklingen.

Till detta krävs nu en ny typ av förvaltare där inte bara skiftnyckeln och rörtången räcker som verktyg. En anpassning till digitala verktyg som datorer, mobiltelefoner och läsplattor är vardag inom många fastighetsbolag.

Nu kräver den nya tekniken också ny kompetens. Både yrkesroller och affärsmodeller, men också organisationer kommer att ändras enligt en undersökning som kompetensförsörjningsföretaget Fasticon har genomfört.

Tekniken utvecklas hela tiden, vilket vi vill det eller inte. Dessutom skapas nya affärsområden, ny typ av service och nya kreativa lösningar.

Omfattande kompetensbrist
Det finns en ganska omfattande kompetensbrist i branschen enligt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.
Cirka 10 000 medarbetare fattas inom de närmaste åren framöver, varav 4 000 med titeln fastighetsförvaltare. En stor utmaning att hantera.

Det krävs nu ett större mod att våga ta in nytt blod i organisationerna. Ett misstag man ofta gör är att plocka över “branschvan” personal från någon konkurrent istället för att våga rekrytera in nytt blod utanför den egna sfären.

I valet mellan en ”gammal i gården” och en ”rookie”, så vinner den förstnämnda i de allra flesta fall, vilket kan vara ett misstag. Ofta med det enda resultatet att lönenivåerna stiger.

90-talisterna har det digitala i blodflödet
Idag är flertalet av 90-talisterna ute i arbetslivet. Den första generationen som har det digitala i sitt blodflöde. Som inte är rädda för de utmaningar som digitalisering och nytänk nu för med sig. För dem är allt sådant självklart.

Jag har roat mig med att läsa ett antal jobbannonser där man söker fastighetsförvaltare, drifttekniker eller liknande. Inte en enda skulle ha lockat mig som nyfiken 90-talist.

Ingen som vågat sticka ut och erbjuda tjänsten till någon utanför branschen. Annonser som bara hänvisar till de som oftast har ett jobb och “rätt erfarenhet”.

Hur rekryteringskonsulterna arbetar vet jag inte, men med tanke på utfallet så verkar det inte som de heller vågar att söka utanför boxen.

Omskolade har svårt att få sitt första jobb
Samtidigt finns yrkeshögskolor som utbildar nya fastighetsförvaltare med hög kvalitet. Ofta omskolade personer med ryggsäcken full av erfarenheter från andra branscher och fulla med ny kunskap.

Det har dock visat sig att dessa nyutbildade har svårt att komma in och få sitt första jobb, första vägen in. Ofta med den konsekvensen att de återgår till sitt gamla jobb.

Här krävs en vidsynt chef som vågar se över sin organisation och som också vågar erbjuda sina anställda förmåner som lockar in de yngre, samt givetvis att vara öppen för nya influenser och även vidareutbilda redan befintlig personal. Det kommer bidra till en helt ny och kreativ anda som kommer att skapa nya lösningar.

Marknadsföring av branschen för att locka in
Dock är fastighetsförvaltaren, i det stora hela, en förhållandevis okänd yrkeskår.

Det krävs en hel del marknadsföring av vår bransch för att locka in nya rekryter. Både till utbildning och att våga sig på något nytt. Likväl som tidigare tidningsjournalister nu jobbar som kommunikatörer inom näringslivet behöver fastighetsbolagen både IT-, service-, sälj- och marknadskompetens.

Nya tjänster tillkommer
Vi kommer fortsättningsvis att se en tekniker komma i blåställ och rensa avlopp, ta hand om huset och behöva en skiftnyckel ibland.

Men vi kommer också att tvingas vara mer flexibla när det gäller olika lokalers utformning samt bemöta människorna som hyr på ett mer omfattande sätt. Nya tjänster tillkommer.

Fastighetsägarnas kunder genomgår stora förändringar som givetvis spiller över på fastighetsbolagen.
Det sker en hel del strukturförändringar inom branschen, bland annat ändrade villkor för lokaluthyrning där nu exempelvis hotell börjar hyra ut efter ett Coworking-koncept, erbjuda städtjänster etcetera. Där har efterfrågan förändrats eftersom vi under pandemin tvingats jobba hemifrån.

Det kräver nytänk och kreativitet.

Det finns redan idag drifttekniker som jobbar hemifrån och vars uppdrag är att förebygga fel istället för att fixa något som gått sönder.

Långsiktighet vid nyrekrytering
Sammantaget så borde framtiden vara ljus i vår bransch. Det har under lång tid gått bra för många.

Lönenivåerna är vettiga och karriärmöjligheterna stora när man väl är inne. Ta med i beräkningarna att de nya generationerna inte bara ser en hög lön som morot.

Flexibilitet, frihet och att ha kul på jobbet väger tungt. Vi behöver öppna upp, uppbåda mod hos cheferna att inte bara släcka tillfälliga bränder utan se lite mer långsiktigt när det gäller nyrekrytering.

Jag har alltid sagt att när 90-talisterna blir chefer kommer många arbetsplatser och arbetsuppgifter att förändras och förnyas.

Vår bransch har alltid setts som konservativ. Dags att släppa taget och ta klivet in i den allt snabbare utvecklingen. Alla förutsättningar finns. Det är bara lite mod som saknas.

Startups förser med kompetens
Nya tjänster växer fram som relaterar mer till service och kvickare beslutsgångar. Proptech är ett snabbt växande område där utvecklingen går blixtsnabbt och där nya startups växer upp som svampar i jorden och förser fastighetsbranschen med ny och livsviktig kompetens.

För att kunna hänga med i den utvecklingen måste motsvarande kompetens finnas hos beställaren, det vill säga fastighetsägaren och/eller förvaltningsbolaget. Här finns bara möjligheter och, som sagt, lite jävlar anamma och en stor portion mod.

Vänta inte för länge bara, då kommer bara någon annan och springer förbi dig. Den som lutar sig tillbaka kommer att vara förloraren. Det är nu det händer därute.

Björn Reimers, senior adviser, Real Fastighetssystem

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega