Framtidens städer vilar i förvaltarnas händer

Robin Rushdi Al-salehi som startade proptech-bolaget Vakansa.

En yrkesroll som ofta förbises i vår bransch är nog också den viktigaste länken mellan teori och praktik. En roll som får uthärda diskrepansen i vardagen som ofta översätts i att ”släcka bränder”. Denna roll är förvaltaren.

Det är inte förvaltaren som förvaltar kapital som jag pratar om nu, utan om den ekonomiska förvaltaren och tekniska förvaltaren som finns in house eller är outsourcad inom fastighetsbranschen.

I detta nya osäkra samhällsklimat så kommer dessa värdefulla personer att få det särskilt tufft att både hålla budget, genomföra underhåll och samtidigt hitta betalningsvilliga hyresgäster. Jag är övertygad om att det sker och kommer ske ett krig om att behålla och attrahera hyresgäster framöver nu när lokalkostnaden gör sig gällande.

Att framtidssäkra sina kvadratmeterpriser innebär därför att man behöver tänka om. I stadskärnorna har vi ett coworking-krig och ruljans på lokaler som sker i detta nu. Vissa av dessa, som jag tog mig frihet att spå kring i våras, kommer att byggas om till bostäder. I ytterförorterna ser vi en önskan om mer liv och rörelse, men där det fysiska rummet inte ger utrymme för det. Bostadsområden heter ju sovstäder av en anledning.

Oavsett vad så ger detta nya samhällsklimat förvaltaren en enorm möjlighet att försöka hitta nya potential i det befintliga beståndet. Det som fastighetsägare som ”ägare av det fysiska rummet” faktiskt kan förmå sig att påverka.

Två begrepp som kan hjälpa förvaltaren att se nya möjligheter är:

  • Tidsvakanser – Tiderna då befintliga hyresgäster inte nyttjar sina lokaler och kan samnyttjas med andra.
  • Ytvakanser – tak, väggar, grönytor och hårdgjorda ytor som kan förädlas på olika sätt och både skapa sociala och miljömässiga värden. Till exempel utegym, lekplatser, solpaneler, urban odling.

Som förvaltare så har man rätt bra koll på vad som går och inte går att göra i fastigheterna. Samhällsklimatet idag kräver dock uppfinningsrikedom, mod och en vision som delas både internt och bland hyresgäster. Här utgör därför tidsvakanser och ytvakanser en enorm potential, så kallade ”sleeping assets”.

Dessa ”sleeping assets” är vad framtidens städer behöver lära sig att väcka. Förvaltaren behöver tänka bredare när hen hyr ut vakanta lokaler, men också proaktivt hjälpa befintliga hyresgäster att stanna kvar genom att ge dem möjligheten att samnyttja lokaler med andra. Något som dessutom kommer främja liv och rörelse när en mångfald av aktiviteter attraherar en mångfald av människor. Något som kommer påverka fastighetsvärdet positivt.

Vi på Vakansa vet hur förvaltare runt om i Sverige tidigare låtit adress efter adress stå tom, tråkig och kal, men för att säkra sina kvadratmeterpriser och säkra hyresgästernas plats i staden så behöver man tänka om.

Framtidens städer vilar i förvaltarnas händer när det kommer till hur vi effektivt kan använda det befintliga beståndet. Vi på Vakansa hoppas förvaltarna vill ge sina hyresgäster möjligheten att samnyttja sina lokaler med andra.

Robin Rushdi Al-salehi

Robin Rushdi Al-salehi, tidigare hållbarhetschef som bestämde sig för att starta proptech-startupen Vakansa. En plattform som underlättar för samnyttjande av lokaler.

Bli den första att kommentera "Framtidens städer vilar i förvaltarnas händer"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega