Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från FU

Lokala kompetensråd ska trygga återväxten

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arrangerar under 2019 mötesplatser på 22 orter i landet för att stärka den lokala samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare, kommuner och arbetsförmedling. Allt för att fler ska söka sig till branschen.

Det råder stor kompetensbrist i fastighetsbranschen och antalet personer som utbildas till olika yrkesroller behöver öka över tid. För att åstadkomma det krävs samarbete både nationellt och lokalt.

FU har även tidigare ordnat regionala möten, så kallade FUR-möten, i åtta regioner i Sverige. Nu utökas detta mötesforum för att skapa en starkare lokal förankring och ett större engagemang.

Fler deltagare och mer samverkan
– De tidigare regionerna var så stora att avstånden hindrade många representanter från att delta, säger Carina Lundström, utvecklingsledare och ansvarig för kompetensråden Fastighet på FU. Genom möten på fler orter hoppas vi på fler deltagare och mer lokal samverkan.

– Under mötena diskuteras läget i just det området, exempelvis vilka utbildningar som i dagsläget erbjuds på olika utbildningsnivåer och vilka som saknas. Vi för dialog kring hur vi kan samarbeta för att påverka kommunpolitiker och andra för att förändra situationen. Och inte minst diskutera hur vi gemensamt kan marknadsföra branschen och öka dess synlighet för att få fler att vilja utbilda sig och arbeta inom den.

Positiva pilotprojekt
På flera orter kommer kompetensråden att samarrangeras tillsammans med aktörer som till exempel Fastighetsägarna eller Regionen.

– Att bjuda in till kompetensråden tillsammans med en partner gör att vi når ut bredare till fler berörda arbetsgivare, fortsätter Carina Lundström. Under hösten 2018 genomförde vi ett par pilotmöten på några orter, och dessa gav ett väldigt positivt resultat med ett ökat antal deltagare än tidigare. Vi hoppas nu på samma goda uppslutning och engagemang för kompetensfrågorna även på övriga orter.

Viktigt ta emot praktikanter
En viktigt led i kompetensförsörjningen är att arbetsgivare tar emot elever och studenter på prao, arbetsplatsförlagd lärande (APL) och lärande i arbete (LIA). Här handlar det om att skapa kontaktvägar och samarbeten mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare.

– Utan arbetsgivare som är villiga att ta emot elever och studenter som är under utbildning kommer vi ha svårt att få bukt med rådande kompetensbrist, säger Carina Lundström. Prao, som nu är obligatoriskt för årskurs 8 och 9, är dessutom ett ypperligt tillfälle att marknadsföra branschen gentemot unga och nå framtidens medarbetare.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega