Varsam renovering när kulturklassat 30-tal rustas

Foto: Bengt Alm

Hur moderniserar man ett kulturklassat 30-talshus till nutidens krav, samtidigt som man bevarar dess tidstypiska karaktär? Johan Sandström på Stockholmshem berättar om renoveringen av Beckbrännarbacken 4 på Söder i Stockholm.

1930 stod det klart, huset på Beckbrännarbacken 4 i kvarteret Signalen på Södermalm, som ritats av arkitekt Carl Åkerblad. Här var det modernt med elektrisk hiss och huset värmdes upp med kol och gas. I lägenheterna fanns det rinnande vatten, eget badrum och kök med gasspis, förutom i ettorna som hade kokvrå eller litet kök.

Kvarteret Signalen var ett av många nya bostadskvarter i Stockholm vid den här tiden, med stora luftiga innergårdar och modernt utrustade lägenheter, som ett sätt att öka levnadsstandarden och minska bostadskrisen. Sedan 30-talet har huset fått plåttak och det har gjorts en del mindre åtgärder. Det var fint men slitet och det var dags för en totalrenovering.

Trapphuset har renoverats i ursprunglig stil, exempelvis väggar, originalräcken, fästen, målningar på väggar och i tak.

Vad är viktigt för att lyckas med en varsam renovering?
– Den här typen av projekt kräver både stor byggnadsteknisk erfarenhet, kunskap om hur man bevarar kulturvärden och hantverksskicklighet, säger projektledaren Johan Sandström. Allt måste göras med hänsyn till det som är unikt och tidstypiskt för byggnaden, samtidigt som det måste uppfylla dagens standard och myndighetskrav. Brandsäkerhet är absolut viktigast.
– Det gick exempelvis inte att bevara lägenheternas ursprungliga tamburdörrar, men vi hittade brandklassade dörrar i äldre stil som är lika originalen, som passar in fint! Man måste vara kreativ och kunna tänka utanför boxen för att hitta bra lösningar. När ursprungliga detaljer behövde bytas ut fick vi fundera hur vi skulle göra för att det slutliga resultatet skulle se tidsenligt ut, och hålla samma kvalitet som originalet.

Vad har ni gjort?
– Vi har renoverat taket, putsat fasader, bytt stammar för vatten och avlopp, renoverat badrum och kök, och köken har fått bättre planlösning med fler och bättre arbetsytor. Elen har dragits om och vi har relajnat ventilations- och spiskanaler, så nu kan alla med öppen spis elda igen. Trapphuset och hissen har renoverats liksom alla fönster, golv och innerdörrar, och vi har målat om alla tak, väggar och snickerier. För att öka tryggheten har vi installerat elektroniska lås och porttelefon, källaren har rustats upp och vi har bytt till säkrare dörrar med fönster.

Stötte ni på några särskilda utmaningar?
– Det har varit fullt med överraskningar. När man bygger om äldre fastigheter är det inte alls säkert att verkligheten stämmer med ritningarna. När vi skulle göra nya installationer visade det sig att vi först behövde sanera en krypgrund och vi visste inte om strömmen skulle räcka även till tvättmaskiner när vi ersatte gasspisar med elspisar. Det slutade med att vi fick dra in elkraft från gatan.
– Så det krävs stor erfarenhet för att göra korrekta bedömningar och det är viktigt att få in en elektriker tidigt för att veta vad som måste bytas ut, hur mycket el som krävs och var man kan vi dra el ifrån – annars kan det bli en jättekostnad. Nu är huset med de 36 lägenheterna varsamt renoverat och det är jättefint. Vi har fått bra respons från hyresgästerna som flyttat in, och till på köpet höll vi tidplanen.

Källa: Stockholmshem

Om grön kulturklassificering
I Stockholms stad finns tre klassificeringar för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Blå klassning: Den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Grön klassning: Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde och bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gul klassning: Fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Huset på Beckbrännarbacken 4 har grön kulturklassificering. Grön kulturklassificering betyder att man inte får göra ingrepp som ur ett kulturhistoriskt perspektiv är ovarsamma, negativa för stadsbilden eller som förvanskar kulturhistoriska värden. Husets utformning ska bevaras och ändringar ska göras varsamt. Exteriören, framförallt mot gatan, får inte ändras.

 

Varsam renovering – det här har bevarats

 • Taket har tvättats, lagats och målats
 • Fasaderna har putsats, dock inte tilläggisolerats på grund av kulturklassningen
 • Den välbevarade entrédörren i ek har lagats och målats på plats
 • Trapphuset med stengolv har renoverats. Väggar, trappräcken och fästen har målats. Balkongdörrar med handblåsta glas har renoverats och målningar på väggar och innertak har restaurerats.
 • Hissen har renoverats och fått ny eldragning
 • Parkettgolven har slipats och lackats
 • Alla innerdörrar i lägenheterna har lagats och målats, även handtag, socklar och foder i original. Wc-dörrar i original har fått ett modernt låsvred i mässing.
 • Beslag (låsvred och handtag) i original i mässing
 • Garderober inklusive handtag har renoverats.
 • Hatthyllor har lagats och målats om. Där den ursprungliga hyllan inte kunde bevaras har en ny tillverkats i stil med originalet.
 • Fönster i original har renoverats
 • Fönsterbänkar i sten har bevarats
 • Ungefär hälften av alla kök hade vitrinskåp i original som bevarats och renoverats
 • Innergårdens uteplats har rustats upp och stensättningen är av återbrukade stenplattor.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega