”Vi vill utmana existerande ordningar”


… Johan Fäldt Svanström, försäljningschef på Hogia Fastighetssystem AB, som är ny partner till Förvaltarforum.

Varför blir ni partner med Förvaltarforum?

– Hogia har funnits sedan 1980 och vi är starka inom den kamerala förvaltningen, det ligger i vårt DNA. Nu har vi gjort ett vägval och tagit fram produkter som tidigare har varit för redovisningsbyråer och nu anpassat dem till förvaltningsbranschen. Vi har rustat oss och gjort medvetet val att ta marknadsandelar inom förvaltningsbranschen hos dem som förvaltar andras fastigheter.

– Andra levererar den tekniska digitala sidan till förvaltningsbranschen. Vi kan komma med lösningar som är molnbaserade gällande ekonomisk förvaltning. Vi har hög svansföring när det gäller ekonomisk förvaltning.

Vilka kunder söker sig till er?

– Våra kunder är ofta förvaltare som tar hand om andras fastigheter, bland annat brf:er och privata fastighetsägare. Det är privata förvaltare som förvaltar 10–100 kunder och vill ha en helikoptersyn på arbetsgång och flöden.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?

– Vi hoppas på att få komma ut och synas på event. Sedan vill vi ta del av diskussion och debatten och utmana existerande ordningar.

– Vissa säger att det är stordriftsfördelar och konsolidering som gäller i framtiden, men förvaltning är inte bara ettor och nollor, det handlar om långsiktighet och förtroende. En bostadsrättsförening har inte bara vinstsyfte för ögonen, de har gjort en livsinvestering i sitt boende, vill kunna lita på sin förvaltare och inte stöpas in i en mall. De vill ha en förvaltare som tar hänsyn till deras unika krav.

– Marknaden är inte bara stordrift och låga kostnader. Det måste finnas kvalitet, funktionalitet och anpassningsbarhet.
Man kan köpa upp och konsolidera men det knoppar ofta av sig mindre företag som inte delar det större företagets filosofi. Då finns vi som ett bra alternativ.

Vad kan ni erbjuda kunderna?

– Vi har administrativa arbetsgångar för förvaltning, ekonomi, bokslut, inkomstdeklaration och löner. Hela det ekonomiska systemet med digitala fakturaflöden och bankaffärer sköts via datamoln.

– Som förvaltare får du en översikt över samtliga kunder och åtaganden gentemot dem och kan kommunicera genom en kundportal där ni kan utbyta rapporter och dela arbeten. Allt sköts molnbaserat, krypterat och GDPR-säkert.

– Genom att ha helhetssyn får man ett bra flöde med högre produktivitet och högre marginaler.

Vilken är er största utmaning?

– Vi har väntat länge på att få till en lösning som stödjer hantering av brf:er. Nu när vi har fått till den kan vi accelerera våra molnbaserade lösningar. Genom att lägga fokus på de digitala flödena kan en förvaltare minska beroendet av specifika personer och ha mer strukturerade arbetsflöden. Om en medarbetare blir sjuk ser man vad som har blivit utfört hittills och kan gå in och ta vid.

Vad är det mest spännande som händer hos er nu?

– Det mest spännande är att vi nu har ett helhetstänk. Vi knyter ihop så många arbetsgångar inom den ekonomiska förvaltningen. På kundsidan handlar det om aviseringar och inbetalningar, löpande redovisning, fakturor, bankintegrationer och allt är digitalt. Dessutom kan vi kombinera det med system för bokslut och deklarationsprodukter.

– Vi har redan nu lösning för digital inlämning av årsredovisning. Det ligger på bordet att alla ska behöva göra en digital inlämning framöver – vi är redan där.

Hur kommer fastighetsförvaltning förändras framöver?

– Det kommer att bli mer digitalisering och vi rör oss med många olika system inom samma företag. Men man kommer också att kunna röra sig lättare mellan systemen med hjälp av enklare API:er – hur programmen pratar med varandra.

– Det kan effektivisera administrationen i ett företag.

– Vår ambition är att det ska vara möjligt att byta ut delar i våra paketlösningar och jobba mot andra system. Kunderna kommer att kunna ta russinen ur kakan och få en helhet som passar dem.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega