Corona-viruset – vad gäller på jobbet?

– Arbetsgivaren får göra en riskbedömning, säger Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

Vad kan medarbetare och arbetsgivare göra om corona-viruset sprids i Sverige? Här finner du de bästa råden från Fastigo och länkar till ansvariga myndigheter och organisationer.

Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo, känner inte till något bostads- eller fastighetsbolag som har drabbats av corona-viruset.

– Jag har inte hört från någon av våra medlemmar att något företag har skickat hem sina anställda eftersom det finns risk att de ska smittas av någon på arbetsplatsen, säger Charlotta Stensson.

Fastigo har sammanställt sina råd om corona-viruset till arbetsgivarna i branschen i en artikel som du kan ta del av i faktarutan under artikeln. Här finner du också Folkhälsomyndighetens svar på de vanligaste frågorna om viruset.

Får jag stanna hemma?
Kan du som anställd stanna hemma från jobbet eller vägra utföra dina arbetsuppgifter om du är orolig för att smittas av corona-viruset?

– Har man skyddsombud på arbetsplatsen kan man kontakta dem om man är orolig. Men man kan inte ta saken i egna händer och vägra att utföra sina arbetsuppgifter. Man får helt enkelt ta det lite lugnt nu, säger Charlotta Stensson.

Hon uppmanar anställda att prata med sina arbetsgivare om sin oro, men att inte ta saken i egna händer och utgå från att man kan stanna hemma eller låta bli att utföra vissa arbetsuppgifter.

Vad kan arbetsgivaren göra?
Hur ska arbetsgivaren göra om anställda vägrar att utföra sina arbetsuppgifter eftersom de är rädda att bli smittade?

– Det är arbetsledningsrätten som gäller. Arbetsgivaren får göra en riskbedömning utifrån arbetsmiljö-vinkel. Man får bedöma om det finns en risk och hur man kan skydda sin personal om det skulle finnas en risk? Men om någon vägrar att utföra sina normala arbetsuppgifter så är det arbetsvägran som kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser. Ytterst kan medarbetaren riskera sin anställning.

Råd till medlemsföretag
Fastigos råd till sina medlemsföretag är att involvera facken i diskussioner kring riskbedömningen. Men så länge corona-viruset inte är allmänt spritt i landet måste arbetsgivaren kunna utgå från att alla anställda gör sina jobb.

– Arbetsgivaren har rätt att säga att det här har du skyldighet att göra. I måndags var det 15 smittade av 9 miljoner svenskar, så det måste finnas rim och reson kring det här. Men oron ska man ta på allvar och man ska förstås ha en dialog med skyddsombud och fackliga organisationer och diskutera risker och hur vi kan stötta vår personal. Det måste bli klart för de anställda vad som gäller i den här situationen.

Om anställda smittas
Om arbetsplatser i vår bransch skulle få smittade medarbetare kan det enligt Charlotta Stensson bli aktuellt att skicka hem personalen, men så är inte fallet idag.

– Arbetsgivaren kan i vissa lägen som man gjorde på bioteknikföretaget Thermo Fisher Scientific i Uppsala skicka hem medarbetarna innan man vet hur man ska hantera en situation där någon anställd är smittad, säger Charlotta Stensson.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Fastigos artikel: ”Coronaviruset ur ett arbetsgivarperspektiv”

Det är naturligt att det uppstår frågor och oro när medierna rapporterar om ett smittsamt virus som sprider sig i världen. Här svarar Fastigos förhandlingschef Charlotta Stensson på frågor om hur du ska tänka och agera som arbetsgivare kring Coronaviruset och andra smittsamma virussjukdomar som riskerar snabb spridning. Bra information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning, om dina anställda kan tänkas utsättas för coronaviruset, 2019-nCov eller andra smittämnen hittar du även på Arbetsmiljöverket.

Hur hanterar jag en medarbetare som befunnit sig i ett riskområde för smitta?
– Medvetenheten och vaksamheten är säkerligen stor hos personer som är på väg till eller har befunnit sig i områden där farlig smitta förekommer. Ta ändå kontakt med medarbetaren och kolla att allt är okej. Finns minsta antydan till sjukdom som skulle kunna härledas till aktuell smitta ska du be personen att anmäla sig sjuk och be att denne snarast ska ringa sjukvården, till exempel 1177, för rådgivning. Du har som arbetsgivare rätt att beordra medarbetaren arbete från hemmet under 10–14 dagar även om det inte finns tendenser till sjukdom, detta av arbetsmiljöskäl. Oro hos medarbetare måste hanteras, och mitt råd är att hellre överinformera och prata öppet än att förutsätta att allt är okej. Med det förhållningssättet har du gjort vad du ska som arbetsgivare.

Vad gäller om medarbetaren visar sig bära på smitta?
–Smittbärare måste avhålla sig från arbete för att inte sprida smitta, och ska sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Det nu aktuella coronaviruset klassas som allmänfarlig sjukdom och omfattas därför av Försäkringskassans regler om smittbärarpenning. Läs mer om regler för smittbärarpenning hos Försäkringskassan. I Fastigos tjänstemannaavtal finns regler om löneutfyllnad vid uppbärande av smittbärarpenning.

När kan vi säga att faran är över på jobbet?
– Följ nyhetsrapporteringen samt säkra källor såsom Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Coronaviruset och UD:s reseinformation. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer att risken nu är hög för importfall, alltså att personer har smittats utomlands men upptäcks i Sverige. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg. Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar varje vecka.

 

Frågor och svar om corona-viruset

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?
Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Vad ska du göra om du vet att du har varit i ett riskområde för smitta?
Håll koll på hur du och din familj mår. Får någon i familjen luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring då 1177 Vårdguiden. Annars kan ni leva som vanligt.

Behöver du vidta några åtgärder även om du känner mig frisk efter resa i drabbade regioner?
Nej, du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring då 1177 Vårdguiden. Om du senare blir sjuk, kontakta vården via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest.

Är du orolig för att du fått det nya coronaviruset?
Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Fungerar munskydd som ett skydd från att smittas av covid-19?
Nej. Munskyddet skyddar inte dig som är frisk mot smitta. Den som är sjuk kan dock till viss del skydda omgivningen från vätskepartiklar vid till exempel hosta och nysningar.

En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen samt att undvika kontakt med sjuka människor. Den som hostar och nyser i armvecket och som håller god handhygien vid sjukdom skyddar andra från smitta.

Kan viruset smitta till människa via föremål som post och paket?
Kunskap från liknande tidigare utbrott visar att denna typ av virus smittar från sjuka människor och inte genom paket och postförsändelser.

Kan man bli smittad av en person som har covid-19 men som inte har några symtom?
Det finns en internationell samsyn att epidemin drivs av personer med symtom på sjukdom.

En del som är sjuka har dock bara milda symtom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför möjligt att bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk.

Här kan du hålla koll på läget

Senaste information och aktuella siffror finns på Folkhälsomyndighetens sida om utbrottet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Coronaviruset

UD:s reseinformation

Vårdrådgivningen 1177.se

 

 

Bli den första att kommentera "Corona-viruset – vad gäller på jobbet?"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär