Kan ett kommunalt bolag vara bästa arbetsplatsen?

När vi började mäta vårt medarbetarengagemang med Great Place To Works (GPTW) medarbetarenkät 2015 så var det inte många allmännyttiga bolag som deltog i den prestigefyllda tävlingen om Sveriges bästa arbetsplatser.

Även om jag ännu inte arbetade på Mimer då vet jag att det fanns några i vår organisation som tvivlade på huruvida vi verkligen hörde hemma i ”den där tävlingen” om Sveriges bästa arbetsplatser. Kunde vi som allmännyttigt bostadsbolag verkligen konkurrera med privata aktörer som många gånger både hade bonusar och andra åtråvärda förmåner som tjänstebilar, sjukvårdsförsäkringar och utomlandsförlagda konferenser?

De företag som toppade listan då hade säkerligen även en stark värdegrund, bra ledarskap och utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare och inte bara bra förmåner, men det var just förmånerna som vissa hos oss trodde skulle bli avgörande för resultatet.

Inte ett omöjligt mål
Vårt första år i GPTW hamnade vi direkt på 13:e plats bland medelstora organisationer och vi delade listan med IT-konsultbolag, managementkonsultbolag, försäljningsbolag och andra privata aktörer.

Plötsligt kändes ett av våra huvudmål i vår vision om att bli Sveriges bästa bostadsföretag 2020, att hamna på prispallen i Great Place to Work, inte helt omöjligt.

Fyra teman som sticker ut
Vilka är då våra starkaste konkurrensfördelar som allmännyttigt bolag? När vi skulle definiera vår EVP (Employer value proposition) för ett par år sen ställde vi oss just den frågan. Vad har vi som inte alla andra företag har? Vi landade i fyra huvudteman där vi anser att vi sticker ut jämfört med många andra:

 • Hälsa i fokus
 • Samhällsuppdraget, både bygga en stad och bry sig om våra hyresgäster
 • Värderingar på riktigt
 • Stora möjligheter att påverka och förändra.

Viktigast på jobbet
Jag läste nyligen GPTW:s rapport ”Så mår svenskarna på jobbet – en rapport om svenska arbetslivet under pandemiåret 2020/2021” och när svenska medarbetare fick rangordna den viktigaste av fem givna parametrar på arbetet blev resultatet enligt nedan:

 • Balans mellan arbete och fritid (34 %)
 • En tro på organisationens mission, produkter och tjänster (22 %)
 • Utvecklings- och karriärmöjligheter (21 %)
 • Anställningstrygghet (14 %)
 • Ersättning och förmåner (8 %)

Medarbetarnas hälsa i fokus
I vår senaste medarbetarenkät anser 100 procent att medarbetarna hos oss uppmuntras till att ha balans mellan arbete och fritid. Vi har medarbetarnas hälsa i fokus! När det gäller den andra parametern; En tro på organisationens mission, produkter och tjänster, säger 99 procent av våra medarbetare att de är stolta över hur vi på Mimer bidrar i samhället och 95 procent känner att de kan rekommendera våra produkter och tjänster.

Vårt samhällsuppdrag, att bygga en stad och bry sig om våra hyresgäster, är med andra ord otroligt viktigt för oss. Vi har ett meningsfullt uppdrag, att få jobba med en av de viktigaste pusselbitarna i människors liv – deras hem.

Krävs mer än monetära ersättningar
Jag blir både glad och oerhört stolt över vårt arbete när jag ser att vi på Mimer lägger mycket fokus på precis det som är de viktigaste parametrarna enligt svenska medarbetare.

Jag är också föga förvånad att just ersättning och förmåner hamnar på femte plats av de angivna parametrarna. För att få långsiktigt engagerade medarbetare krävs det något mer än monetära ersättningar, även om det ofta kan motivera i stunden.

Mimer har länge jobbat efter författaren och föreläsaren Daniel Pinks teorier om medarbetarengagemang och det speglar våra arbetssätt i stort och smått. Han menar att för att få engagerade medarbetare krävs det följande:

 • Självstyre – att medarbetaren får vara med och påverka och bestämma i sin arbetssituation
 • Mästerskap – att medarbetaren får bli riktigt duktig inom sitt yrkesområde
 • Meningsfullhet – varje människa vill betyda något och lämna avtryck, att känna att det finns en mening med allt vi gör är därför viktigt.

Sveriges bästa arbetsplats
Mimer blev nyligen utsedda till Sveriges bästa arbetsplats 2021 av GPTW (medelstora organisationer) vilket är otroligt hedrande. Vi har Sveriges mest engagerade medarbetare och vi är övertygade om att det är just det som krävs för att ett företag ska kunna skapa goda resultat, både för kunder och ägare.

Resan dit har inte alltid varit spikrak, men vi har byggt på våra styrkor och vet att om medarbetarna mår bra och känner att arbetet är meningsfullt är vi nästintill ostoppbara.

Svensk Kvalitet
Att vi dessutom fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020 gör att vi nu har engagerade medarbetare som jobbar med hög kvalitet och ständiga förbättringar för att vi ska få nöjda kunder och en god ekonomi.

Allt vi gör är i slutänden för att vi på bästa sätt ska bygga vår stad Västerås och våra stadsdelar, och därmed skapa goda boendemiljöer för våra hyresgäster. Snacka om att vi har förutsättningar att lyckas!

Vilka är ditt företags största konkurrensfördelar?

Magdalena Fager Lindgren
HR-utvecklare på Mimer

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega