Långa väntetider i hyresnämnden

I Stockholm har hyresnämndens handläggningstid nästan fördubblats sedan 2016. Se hur långa väntetiderna är på landets hyresnämnder.

Enligt statistiken för 2018 från Sverige domstolar klarade endast hälften av landets åtta hyresnämnder regeringens mål om en genomsnittlig handläggningstid på fyra månader.

Så långa är handläggningstiderna i månader räknat vid landets hyresnämnder 2018:

Göteborg 5,7
Jönköping 5,3
Linköping 3,8
Malmö 3,3
Stockholm 12,6
Sundsvall 8,5
Umeå 2,8
Västerås 3,7

Källa: Sveriges domstolar

Alltfler ärenden
Hyresnämnden i Stockholm ligger sämst till. Här har väntetiden ökat från 6,9 månader 2016 till 12,6 månader 2018.

Orsaken till de långa väntetiderna är att det kommer in allt fler ärenden till landets hyresnämnder. 2018 kom det in totalt 41 535 ärenden, vilket kan jämföras med 30 827 ärenden 2014.

Av alla ärenden som kom in gick 72 procent till hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och hyresnämnden i Stockholm fick hela 44 procent av alla ärenden i Sverige.

Vad tar längst tid?
De ärenden som oftast har kortast handläggningstid berör hyror, skulder, ombyggnation och byten.

Ärenden som berör otillåten andrahandsupplåtelse har längst väntetid, vilket beror på hyresnämndernas förtursregler.

Dessa ärenden ses inte som lika akuta eftersom nämnden utgår från att hyran betalas och inga grannar blir störda.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se