Ansvar för säker takskottning ligger hos arbetsgivaren

Foto: Mikael Lundgren

Mycket kan vi kontrollera, men hur vädret under en säsong blir vet vi inte mycket om. Det ställer förstås särskilda krav på väderberoende jobb, däribland snöröjning och skottning av tak.

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerhetsanordningar finns på taken och att de underhålls. Fallolyckor är vanliga i arbetslivet och kan resultera i allvarliga skador. Snöskottning från tak är ett riskfyllt arbete som kräver speciella åtgärder. När entreprenör anlitas har denne arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret.

Undersökning först
Arbetsgivare som låter sina anställda utföra snöskottning har arbetsmiljöansvaret och ska göra en skriftlig riskbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01). Vidare ska arbetsgivaren se till att taket undersöks innan arbete påbörjas och att takets säkerhetsanordningar är i bra skick.

Arbetsgivaren måste ingripa
Arbetstagarna ska informeras om riskerna i arbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att det finns ändamålsenlig och godkänd personlig skyddsutrustning för de anställda. Kostnaden för den personliga skyddsutrustningen står arbetsgivaren för.

De anställda ska använda den skyddsutrustning som krävs för arbetet och är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren har ett ansvar att ingripa om någon arbetstagare inte använder skyddsutrustningen.

Risk för böter
Om bara snöskottning ska utföras på tak räknas det inte som byggnads- och anläggningsarbete, men arbetet omfattas ändå av vissa regler i AFS 1999:3. Det gäller regler om takarbete och hur fallskyddet ska anordnas beroende på vilken typ av arbete det är fråga om. Sanktionsavgifter kan tillföras i det fall arbetsgivaren inte uppfyller kraven som ställs på fallskydd och olika typer av säkerhetsanordningar.

Övertid kan beordras
I fastighetsbranschen är det vanligt att anställda har beredskap vid snöröjning. I arbetsgivarorganisationen Fastigos kollektivavtal finns det två möjligheter att hantera behovet av snöröjning utanför ordinarie arbetstid. Det kan ske genom att arbetstagaren har beredskap enligt schema eller att beordra arbetstagaren att arbeta övertid.

Johan Svalling, förhandlare och rådgivare på Fastigo

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega