Han vill samordna och fylla tomma lokaler

Robin Rushdi Al Salehi vill att det befintliga fastighetsbeståndet ska nyttjas mer resurseffektivt. Därför satsar han på två olika koncept för att aktivera tomma lokaler och minska hyreskostnaderna för ​ideella organisationer ​och företag.

Robin har tidigare jobbat som hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fastighets AB och hållbarhetschef på Uppsala kommuns industrihus. Men från i sommar gäller det egna företaget Vakansa, vars affärsidé är att lokaler ​som står tomma vissa tider på dygnet ska utnyttjas bättre.

– Min hjärtefråga är att vi ska utnyttja det vi har mer resurseffektivt. Det råder ingen brist på kvadratmetrar, däremot saknas det bra samordning. Genom att nyttja det vi har mer effektivt slipper vi bygga nya lokaler som ​egentligen inte behövs, säger han.

Fylla ut tidsvakanser
Målet är att hjälpa föreningar, ideella organisationer och kulturliv att hitta tidvis tomma lokaler som kan samnyttjas, med lägre hyra för alla parter. Det gäller till exempel skolor som står tomma på kvällar och helger och föreningslokaler som står tomma på dagen.

Han talar om begreppet tidsvakans, det vill säga tider då den ursprungliga hyresgästen inte nyttjar sina lokaler som då kan nyttjas av någon annan.

Två olika varianter
Det kan ske på två sätt på plattformen. Dels kan hyresgäster få hjälp med att hitta nya hyresgäster för att fylla ut sina tidsvakanser ​och sköta samnyttjandet själva, dels kan Vakansa hyra in sig och i sin tur hyra ut till andra hyresgäster ​och på så sätt ta ansvar för samordningen.

– I det senare alternativet har vi personal på plats som ansvarar för bokning, nyckelhantering och annan administration. Tanken är att skapa långa varaktiga samarbeten som visar att lokaler kan nyttjas så många timmar som möjligt.

Enligt Robin är intresset stort från föreningslivet och även fastighetsägare bör vara positiva till andrahandsuthyrning eftersom det ökar fortsättningarna för att ens hyresgäst stannar kvar. ​Något som han menar blivit extra tydligt i och med coronakrisen.

Coworking i förorten
Projektet har dock tillfälligt gått ned på tomgång sedan corona-utbrottet ​då aktiviteter ställts in, men har också gett upphov till ett nytt koncept – jobb-hubbar i bostadsområden eller coworking i förorten som Robin också kallar det.

– I och med att fler människor i dag vant sig vid att jobba hemifrån tror jag att många i framtiden skulle uppskatta att slippa åka till jobbet, jobba närmare hem men ändå inte hemma. Många föreningar har lokaler i bostadsområdena som står tomma på dagarna, dessa vill vi öppna upp och etablera våra egna community-centers. Målet är att ha tre sådana hubbar i gång i höst, två i Stockholm och en i Uppsala, säger Robin Rushdi Al-Salehi.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega